Staza je višenamjenska, pretežne namjene za planinarenje. Uređena je i markirana tradicionalnom stočarskom stazom i prokrčena grebenom. Posebna namjena je za kondiciju i edukaciju  i panoramska za foto treking. Kompaktibilna je sa planinarskom stazom 465 Duklja-Vežešnik od sela Durkovići. Pristup iz Podgorice je preko Bioče (oko 6 km) do sela Blizna lokalnim putem. Staza vodi pored nekoliko ruralnih sredina interesantne arhitekture, pored praistorijesske gomile (arheološki lokalitet), kraškim terenom obraslim makijom, pored kamenih ograda, manjim terasama sa nekoliko izvanrednih prirodnih vidikovaca i kraških oblika. Pogodna je za korišćenje tokom cijele godine za kondicione pripreme, a naročito u proljeće i jesen. Obavezna planinarska oprema (odjeća i obuća). Preporučuje se planinarski vodić i nošenje rezervi vode. Sa staze i sa vrhova Živa 1089 i Ilijino brdo 1105 mnm se pružaju vidici ka Podgorici, Skadarskom jezeru, dijelu kanjona Morača, trasi autoputa i mostu Moračica, Kučima i masivima Žijova, Prekornice i šire do Komova, Rumije, Lovćena, Garača.

Izvor: Planinarski klub „Gorica“