„Sve istine koje su prećutane postaju otrovne“, Niče

Knjiga „Pisma uredniku“, nastajala je dugi niz godina. Naime, redovni čitalac brojnih izdanja nedeljne i dnevne štampe a pogotovo podgoričke „Pobjede“ i beogradske „Politike“, Milan Maretić jedan je od onih koji ne čitaju tekstove površno i radi čitanja već čitalac koji ume da pronikne u suštinu objavljenog teksta, i, kako se to kaže, čita i između redova. Sve u cilju da sazna istinu o važnim dešavanjima u društvu. Pošto je pitanje istine pitanje svih pitanja da se sazna istina neće biti interesantno ni zanimljivo moralno neosetljivom i, kako to sociolog Ratko Božović ističe „psihološki utrnulom biću“. Jer, ko ne želi da dođe do istine neće nikada čuti „zvono sata budilnika“.  Neće osetiti slast kritičkog duha , moć komunikacijskog dijaloga. S druge strane oni, poput Maretića, željni istine u svom aktivitetu nose čuvenu Platonovu misao da „celim svojim bićem treba ići ka istini“.

Pisma uredniku „sa Maretićeve adrese poslata su“  onima koji su o nekom događaju ili znamenitoj ličnosti čitajući određene tekstove koje su slali čitaoci saznali pogrešne činjenice. Podvlačimo, slali čitaoci a ne novinari. Složićemo se da istina, kao narod, kao i voda uvek pronađe put. Nikad nije kasno da se sazna istina. Maretić se godinama, svojski trudio da na jedan primeren način, stilski ujednačeno, pa i manirom iskusnog novinara – istraživača, iako mu društvene nauke nisu profesionalno bliske, učini što je do njega da se istina dozna.  A istina i sloboda su deo istog „bića“. I čoveka i države.

Naslovna strana

Slobodna država uslovljava i postojanje slobodnih medija. Samo verodostojne informacije su od odlučujućeg uticaja za učešće građana u javnom životu.  Nema ništa od slobodnih medija tamo gde kultura kao trajna vrednost nije utemeljena, a naročito kada se ona nalazi na društvenoj margini. Pouzdanost informacija se stoga podrazumeva, smatra i profesor Božović.

Jedno od osnovnih ljudskih prava je da čovek bude informisan. I to je upisano u kodeksu novinarske profesije. Informacija mora da bude istinita i pravovremena. Ljudsko pravo je i da se ostvari komunikacija.  I ona bi trebalo da se temelji na istinitoj informaciji. Međutim, u poslednje vreme svedoci smo da u trci za profitom sve češće nije važno da li je informacija istinita već da li je zanimljiva, neočekivana i senzacionalna. Novinar od karaktera i savesti ne bi smeo da u tome učestvuje. Sloboda novinara deo je nastojanja da se živi po meri profesije. I, upravo je takav i čitalac Milan Maretić. Slobodan i istinoljubiv.

Čitajući tekstove u knjizi „Pisma uredniku“ ne možemo a da ne konstatujemo da je Maretić uspeo da se izdvoji od ostalih čitalaca i bude, jedan od pokretača „informisanja javnosti“ kakvo je, recimo, u današnje vreme na digitalnim društvenim mrežama, ali u onom „pravom“ smislu. Plasirao je i objavljuje istinite, tačne, iz proverenih izvora, preuzete informacije. Zato Maretića ne možemo svrstati  u „lovce na greške u tekstu“ već u ljude koji smatraju da je reč svetinja a pogotovo objavljeni tekst dat javnosti na uvid.

Dok piše i ukazuje na objavljene pogrešne informacije vidimo i široku lepezu oblasti interesovanja Milana Maretića. Od istorijskih činjenica iz perioda NOR-a pa do dubokih analiza o računanju vremena i analize julijanskog i gregorijanskog kalendara. .. Treba posebno podvući i želju i osećaj urednika da objavljivanjem teksta po principu „da se čuje i druga strana“ daje primer i profesionalnim novinarima da pri pisanju teksta obrate „dužnu pažnju“. 

Na kraju, uz čestitke Milanu Maretiću što je godinama svakodnevno pratio brojne štampane medije i „pisao uredniku“ poziv i drugim čitaocima da slede Maretićev primer i daju doprinos da istina na kraju ipak izađe na videlo.

Čestitke i izdavaču na jedinstvenom i hrabrom poduhvatu objavljivanjem ove knjige. A poruka novinarima je da pišu i prenose samo istinito. Jer uvek postoji neko poput Milana Maretića koji čita i zna i ono između redova.

Piše: Doc. dr Mirko Jakovljević, doktor političkih nauka,komunikolog