Sarađivao je sa brojnim časopisima u Jugoslaviji , uređivao emisije za Radio Titograd i Radio Nikšić. U novinarstvu je obrađivao različite teme a poseban pečat ostavio je kao hroničar nikšićkog sporta. Toj oblasti posvetio je vrijedne knjige o fudbalskom klubu Sutjeska, Sportskom Planinarskom Društvu Javorak, Aero klubu, roniocima… Dino je bio dugogodišnji član Društva prijatelja i poštovalaca Nikšića. Dobitnik je više novinarskih nagrada i priznanja a 2006. i Nagrade Oslobođenja Nikšića.

O prijatelju Dinu govorili su mr Željko Rutović, dr Raco Mijanović i Čedo Vukotić.

Govoreći o nezaboravnom liku Dina Tuzovića, publicista i teoretičar medijske kulture mr Željko Rutović je kazao da sjećanje na Dina budi nostalgiju najljepšeg Nikšića. On, njegov dobri i smjerni duh zivotom i radom svjedočio je o vrijednostima dobra, pravde, tolerancije i kulture.

Njegovo gospodstvo i njegovo dostojanstvo, navodi Rutović, uvrstiše ga u  trajnu bastinu ljudi koji se pamte  i po kojima se vremena prepoznaju.

Dino Tuzović

Dino je, nastavlja on, novinarstvu dao sebe najboljeg za najbolji Nikšić. Bilježio datume, ličnosti i događaje, zbirajući pažljivo i pedantno hroniku grada, njegove  biljege i njegove mijene. Konačno, kao takav upisao je sebe u kulturološki spomenar grada kome je dao sve a od koga nije trazio nista. Zbog toga i zbog mnogo čega što imenom se dobra zove, Dino je zaslužio i zadužio stranicu  kulture sjećanja grada pod Trebjesom, nadahnuto je govorio Rutović.

Sjećati se Dina znači sjećati se sebe, sjećati se grada i svih onih koji  sa gradom žive u njegovom iskonu  i u njegovom razvoju.

Dino ta topla stranica novinarskog i gradskog vremeplova kojoj on vječno podari nezaboravne  zapise sporta , kulture i zivota.

Njegovi alati naštimovani na objektivnost i tačnost nikada nijesu zakazali, nikada im ne bješe materijalno ispred moralnog. Zato je Dino ime dično i pravično.

Pamteći grad iz Dinovog doba ostaje i ponos i sjeta na slike njegovog gorskog lika i visokog stasa ciji pogled jedino i samo bješe usmjeren ka dobru  Nikšića i dobru multikuturalne i građanske Crne Gore.

Rutović je siguran da je mnogo razloga koji govore da Dina moramo i trebamo sjećanjem  približavati  ovim i nekim generacijama novim. jer samo tako branimo najbolju proslosti za neku novu  bolju budućnost.

Srećan je svaki grad koji ima svog sina. Svog duha dobrog i plemenitog kiji, kao lik našeg Dina Tuzovića hrabri i pomaže da naš lik u kolektivnom ogledalu bude ljepši i bolji. Dino, ime časti, zaključio je na kraju besjede mr Rutović!

Izvor: skalaradio.me