Poštovani čitaoci, ljubitelji fotografije!

Pozivamo Vas da na Vašem portalu Novine sjevera, objavite Vaše fotografije predjela koji su na Vas ostavili snažne utiske i tako široj javnosti poklonite “otkinuti” djelić ljepote Crne Gore.

ma Petar Pantović, master komunikolog i diplomirani pravnik, iz Berana veliki je ljubitelj prirode i fotografije. Uživa u rekreativnoj šetnji okolinom Berana i okom i kamerom mobilnog telefona bilježi predjele. Pred Vama je treća grupa fotografija koje je namijenio sjećanju na pokojnog oca Hadži Gorana Pantovića.

Planinski stan, Podnožje Crne Glave

Rodile kruške, Dvorište u Beranama
Beranski katun Laincka