Poštovani čitaoci, ljubitelji fotografije!

Pozivamo Vas da na Vašem portalu Novine sjevera, objavite Vaše fotografije predjela koji su na Vas ostavili snažne utiske i tako široj javnosti poklonite “otkinuti” djelić ljepote Crne Gore.

ma Petar Pantović, master komunikolog i diplomirani pravnik, iz Berana veliki je ljubitelj prirode i fotografije. Uživa u rekreativnoj šetnji okolinom Berana i okom i kamerom mobilnog telefona bilježi predjele. Fotografije je namijenio sjećanju na pokojnog oca Hadži Gorana Pantovića.

Beranski katun Laincka
Zimska razglednica iz sela Azane
Kaludra, Djevojački krš