Poštovani ljubitelji fotografije!

Pozivamo Vas da na Vašem portalu Novine ssjevera, objavite Vaše fotografije predjela koji su na Vas ostavili snažne utiske i tako široj javnosti poklonite “otkinuti” djelić ljepote prirode.

ma Petar Pantović, master komunikolog i diplomirani pravnij, iz Berana sa velikim žarom fotografiše prirodne ljepote i uživa u rekreativnoj šetnji. Pred Vama je druga grupa Pantovićevih fotografija nazvana “Beransko cvijeće”.

Ruže iz svog i komšijskog dvorišta
Dobroošlica gostima uz miris ruža
Ruža-kraljica cvijeća