Na javnoj tribini “Razgovarajmo o značaju lokalnih medija”, razgovarano je o ulozi medija u lokalnoj zajednici, položaju medijskih radnika, njihovim pravima, zakonskim rješenjima koja regulišu funkcionisanje lokalnih medija. Tribina je održana u Polimskom muzeju, u organizaciji lokalnog emitera “Radio Berane” a realizovana je u okviru projekta “Bolja informisanost za bolju lokalnu zajednicu”.

Tokom tribine koja je trajala skoro dva sata, a kojoj je prisustvovala većina predstavnika lokalnih sredstava informisanja i novinara saradnika medija sa nacionalnom pokrivenošću, isticano je da snažni lokalni mediji doprinose dobrobiti lokalne zajednice, a time i čitave države, ali i da, kako je navođeno, neka zakonska rješenja o medijima ne pomažu funkcionisanje i opstanak lokalnih medija.

Ispred lokalne uprave, u radu tribine, učestvovala je Danijela Marković- sekretarka za opštu upravu i društvene djelatnosti u Opštini Berane, koja je, pored ostalog, kazala da su ovakve tribine prilika za razgovor kako bi se nastavilo sa očuvanjem lokalnih medija i njihovim daljim radom.

Podsjećajući da lokalna uprava kroz sufinansiranje programskih sadržaja pomaže rad lokalnog emitera, ali da se nada da će usvajanjem novog zakona, kojim se predviđa da će lokalnim emiterima, godišnje, pripadati sredstva u visini od dva odsto od budžeta, predstavljati prihod koji će omogućiti kvalitetnije uslove za rad novinara i njihovo fukncionisanje.

Kako je saopšteno, projekat “Bolja informisanost, za bolju lokalnu zajednicu” realizuje Radio Berane, a podržan je kroz program „Podrška lokalnim medjima – priče iz prve ruke“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje. Finansijer programa je EU, a kofinansijer Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore.

Izvor: espona.me