Ove godine podneto je 9204 zahtjeva za kaznenu evidenciju. Od toga je preko e-Uprave traženo 260, dok je preko automatske razmjene podataka realizovano  58894 upita. Razlog za ovo je što postojeće  elektronske usluge nijesu potpune.

Recimo, da biste dobili preko e-Uprave izvod iz kaznene evidencije, neophodno je da  pođete do banke i uplatite taksu, pa da tu uplatnicu slikate i priložite uz elektronski zahtjev. Na kraju, opet dobijete izvod u papirnoj formi“ pojasnio je Generalni direktor Direktorata za IKT u Ministarstvu pravde Darko Kovačević.

Govoreći na konferenciji „Od šaltera do klika – eUprava za građane“ Kovačević je naglasio da je neophodno raditi na razvoju efikasnosti elektronskih usluga. On je naveo da sada konačno imamo tri ključna preduslova za to: novu ličnu kartu, sistem za plaćanje administrativnih taksi i nacionalni sistem za identifikaciju.

Važno je u ovom nizu pomenuti i novi portal pravosudje.me , koji je ipak malo više od sajta. Tu možete pronaći sve informacije iz tužilaštava i sudova.  On u sebi ima ugrađenu automatsku komunikaciju sa informacionom sistemom sudstva tako da na njemu u svakom momentu možemo vidjeti termine zakazanih ročišta živih sudskih predmeta i možemo pronaći sve pravosnažne aninimizovane presude .

Kada je riječ o planovima koje Ministarstvo pravde ima, Kovačević je naveo da su ti planovi za naredni period podijeljeni u dva dijela.

Cilj na nivou Ministarstva pravde je da uvežemo naše sisteme sa sistemom za naplatu administrativnih taksi, tako da na kraju možemo da dobijemo potpuno automatizovan proces izdavanja izvoda – od podnošenja zahtjeva do naplate, objašnjava on.

Planovi na nivou pravosuđa, gdje Ministarstvo pravde  kooordinira razvojem ISP-a (Informacioni sistem pravosudja) su uglavnom definisani u strateškom dokumentu koji pokriva oblast IKT-a u pravosuđu za period od 2021-2023, koji treba da bude usvojen u ovoj godini.

Ovim dokumentom je predviđeno je da se razvije sistem za eFile-ing, koji bi omogućavao strankama u postupku da pristupaju sudskim predmetima, prilažu elektronski potpisana dokumenta i plaćaju takse – online.

„Naravno da bih volio da napomenem da sve ovo nije jednostavno i lako. Da bismo došli do toga da građanin Crne Gore može da preko interneta podnese tužbu nije dovoljno samo razviti sistem koji omogućava ovu funkcionalnost, mora se obezbijediti infrastruktura, mora se ulagati u bezbjednost, mora se prilagođavati legislativa.

Sam razvoj ovih informacionih sistema je prilično izazovan zadatak – poslovni procesi u pravosuđu važe za najkomplikovanije. Posebna pažnja se mora posvetiti implementaciji ovih rješenja, potrebno je obučiti veliki broj službenika za njihovo korišćenje.

Svi ovi procesi su skupi i sa stanovišta novca i sa stanovišta utroška vremena, ali mi alternativu nemamo“ zaključuje Generalni direktor Direktorata za IKT u Ministarstvu pravde Darko Kovačević.

Izvor: espona.me