Nedjelja, 2 Oktobra, 2022

DOO „Lider Mont Media“ Kolašin

Osnovano: 11.12. 2009
Sjedište i adresa: Kolašin, 13. jula bb
E-mail: novinesjevera@gmail.com / redakcija@novinesjevera.me
Direktor-gl. i odg. urednik: Dr Mirko Jakovljević