Povodom otvaranja nove poslovnice, na adresi Dušana Vujoševića b.b,  izvršni rukovodilac Funkcionalne cjeline Snabdijevanje EPCG, Nikola Bezmarević, istakao je da će novi prostor doprinijeti unapređenju odnosa sa kupcima.

“EPCG će nastaviti sa sličnim aktivnostima, sve u cilju unapređenja našeg poslovanja i povećanja zadovoljstva korisnika uslugama, koje pruža naša kompanija. Bezmarević je istakao i da mu je drago što se novi prostor otvara u godini kada EPCG slavi 110 godina svoga postojanja i rada”.

EPCG Nova poslovnica Berane

Jedinica lokalnog Snabdijevanja u Beranama pokriva kupce sa teritorija opština Berane, Andrijevica, Plav, Petnjica i Gusinje, na kojima se nalazi blizu 23.000 kupaca iz kategorije “Domaćinstva” i oko 2.000 kupaca iz kategorije “Ostala potrošnja”.

Takođe, u ovoj bazi ima preko 10.000 članova “Zlatnog tima”, odnosno domaćinstava koji redovno izmiruju svoje obaveze a za koje je u toku velika nagradna igra “ZLATNI TIM: ENERGIJA KOJA POKREĆE 2”.

“U novom prostoru, kao i u ostalim jedinicama lokalnog Snabdijevanja koje EPCG ima u Crnoj Gori, potrošači mogu da plate račune za utrošenu električnu energiju bez provizije, da potpišu sporazum o dinamici izmirenja duga, Ugovor o snabdijevanju, da podnesu prigovor, promijene ime kupca (vlasnika brojila), kao i da dobiju sve informacije o servisima EPCG – primanje računa elektronskim putem, primanje notifikacije o visini računa putem SMS-a, plaćanje računa putem web portal EPCG bez provizije i slično”.

Izvor: espona.me