Predsjednik je kazao da i pored toga što je Opštinu zadesilo veliko nevrijeme, maksimalno su bili posvećeni, najprije na čišćenju lokalnih putnih pravaca do svih mjesnih centara ali istovremeno su radili na čišćenju nekategorisanih putnih pravaca na cijeloj teritoriji Opštine.

„Uz maskimalnio angažovanje Komunalnog preduzeća veliki broj putnih pravaca su bili očišćeni u gotovo rekordnom roku.

Dužan sam da pohvalim naše zaposlene u Komunalnom preduzeću koji su danonoćno obavljali poslove i zadatke i doprinijeli tome da mogu iznijeti ovakvu konstataciju.

Osim mehanizacije, Komunalnog preduzeća, angažovani su brojni poljoprivredni proizvođači koji posjeduju mehanizaciju, adekvatne traktore i opremu za čišćenje snijega (tzv. voze) sa istim ciljem da praktično dođemo do svakog domaćinstva.

Samir Agović

Angažovali smo simboličnu naknadu pa i njima upućujem zahvalnost za požrtvovanost, na čišćenju snijega, do praktično svake kuće”, rekao je Agović.

Predsjednik je podsjetio da lokalna uprava nije dužna da čisti sve putne pravce i da dođe do svakog domaćinstva, ali to čini sa iskrenom namjerom da olakša život ljudima i u ovakvim vremenskim nepogodama.

“Vjerujem da će to ljudi prepoznati kao našu pažnju i poruku da smo odgovorni prema svim našim ljudima na isti način”, rekao je Agović.

Takođe, predsjednik je naveo da imamo određenih nezadovoljstava i nerazumijevanja oko održavanja puteva u ovakvim uslovima ali moli sve građana da shvate da je nemoguće istovremeno doći do svake kuće.

Predsjednik je apelovao na sve ljude koji u datom trenutku imaju nerealna očekivanja da se samo prisjete kako je to bilo prije osnivanja Opštine.

„Zaključiću time da ćemo se i dalje truditi da sve probleme koji se tiču čišćenja snijega na svim putnim pravcima intervenišemo blagovremeno kao što to radimo u ovim danima kada imamo velike sniježne padavine na području Opštine a posebno u mjesnim zajednicama koje se nalaze na većoj nadmorskoj visini.

Jasno smo utvrdili prioritete i ovom prilikom želim da ih saopštim, a to je da prvo intervenišemo na putnim pravcima Stenice-Petnjica, Bor-Savin Bor-Dašča Rijeka-Kruščica, kružno preko Javorove, Petnjica-Azane u povratku Kalačica-Mahala, Petnjica-Greben-Lješnica, Kutnje brdo-Trpezi-Ambulanta, Kutnje Brdo-Lagatore-Most, Kraka-škola-Agovska rijeka, Bor –Dobrodole.

Ove putne pravce održava Komunalno preduzeće, jer je riječ o izuzetno značajnoj dužini  lokalnih pravaca.
Vjerujem da građani mogu razumjeti da je to zahtjevan posao, ali se nadam isto da imaju percepciju da se ovi putni pravci održavaju veoma korektno i blagovremeno.

Ostale putne pravce održavamo, kako sam već kazao, sa našim poljoprivrednicima uz koordinaciju predsjednika MZ i potpredsjednika opštine Muslije Kalića, na osnovu onoga što su imputi sa terena. Mislim da je ovaj način održavanja putnih pravaca zadovoljavajući“, kazao je predsjednik opštine Samir Agović.

Direktor Komunalnog preduzeća Mithad Mita Cikotić kazao je da Komunalno preduzeće održava lokalne puteve o kojima je predsjednik Agović govorio.

“Čistimo puteve sa raspoloživom mehanizacijom. Pozivam građane da se uključe kada su u pitanju uklanjanja oborenih stabala na putnim pravcima, kako bi olakšali vozačima nesmetano kretanje.

Ovom prilikom želim da napomenem, da u planinskim djelovima opštine i pored napora Komunalnog preduzeća, usljed naglog otapanja snijega, dolazi do problema i vjerujemo da ćemo uspjeti da dodatno intervenišemo i učinimo da se saobraćaj nesmetano odvija na cijeloj teritoriji Opštine.

Još jedan apel građanima na dodatnu opreznost prilikom kretanja u saobraćaju i upotrebu zimske opreme, posebno u višim planskim predjelima“, kazao je direktor Komunalnog preduzeća Mithad Mita Cikotić.

Izvor: petnjica.me