Po osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika, vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo.

„Državni i organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu“.

K.I; N.S