Prvi praznični dan je nedjelja a neradna su dva naredna dana, i to: ponedjeljak 2. maj i utorak 3. maj.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.

Izvor: gov.me