Poslenici ovih djelatnosti pozivaju predstavnike Vlade na hitan dijalog i formiranje radne grupe koja će učestvovati u donošenju ekonomskih i epidemioloških mjera kao odgovor na pandemiju, a u cilju ostvarivanja što boljih rezultata u turizmu.

Sastanak je vodio predsjednik Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Ranko Jovović, a u radu su učestvovali predstavnici novoosnovanog Udruženja ugostitelja Crne Gore, Crnogorskog turističkog udruženja, Udruženja turističkih agencija Crne Gore.

– Neophodno je sa Vladom napraviti svojevrsni krizni štab u koji će biti uključeni predstavnici ugostitelja, hotelijera, turističkih agencija, Privredne komore i koji će moći da utiče na mjere koje se donose kao odgovor na pandemiju – istakao je Nikola Buzdovan, predsjednik Udruženja ugostitelja. Pandemija virusa Covid-19 traje već trinaest mjeseci u
Crnoj Gori, tokom kojih su ugostiteljstvo i sve povezane djelatnosti dovedene do ruba egzistencije, usled učestale potpune zabrane rada ugostiteljskim objektima, kao i ograničenjima u radu u pogledu radnog
vremena i kapaciteta – kazao je Buzdovan.

Na sastanku su razmatran i zahtjevi ugostitelja koji će biti upućeni prema Vladi.Predsjednik Udruženja ugostitelja Crne Gore, Nikola Buzdovan naveo je neke od njih: da se omogući bezuslovna isplata subvencija na zarade zaposlenih u sektoru ugostiteljstva i povećaju subvencije na iznos od 250 eura; smanjenje poreskog opterećenja na lična primanja u korist
zaposlenih na zarade manje od 500€ neto; bezuslovni moratorijum na kredite ugostiteljskim kompanijama koje to žele, do stabilizacije ekonomske i epidemioloske situacije; produženje javnog poziva za subvencionisanje kamata (kod poslovnih banaka i IRF-a) i za kredite koji su reprogramirani u 2021. ili im je u toku ove godine produžen grejs period; oslobađanje plaćanja poreza na nepokretnost za ugostiteljske i hotelske objekte za 2020 i 2021. godinu; odlaganje plaćanja obaveza za
komunalije (struja, voda, odvoz smeća…) za vrijeme zabrane rada ugostiteljskih objekata; subvencija od strane države za zakup poslovnih prostora i komunalija tokom zabrane rada; moratorijum na kredite zaposlenih u ugostiteljstvu; produženje mjere smanjenja PDV na ugostiteljstvo; oslobađanje od plaćanja obaveza za poreze i doprinose na
zarada za vrijeme zabrane rada; neophodno je uvrstiti zaposlene u turizmu i ugostiteljstvu u prioritetne grupe za vakcinisanje.

Zatraženo je i da se, u skladu sa EU produženim i proširenim obimom Okvira privremene državne pomoći za podršku privredi tokom pandemije COVID-19, limit državne pomoći po jednom korisniku, sa dosadašnjih
800.000 eura, poveća na 1,8 miliona

Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović ocjenjuje nerealnom projekciju Vlade da će rezultati u turizmu ove godine biti na nivou od 65 odsto onih iz 2019, s obzirom na to da većina turističkih poslenika nema još sklopljen niti jedan ugovor koji najavljuje dolazak turista. Ukazao je na tešku situaciju u kojoj posluju hotelijeri i
ističe ocjenu da podrška države i finansijskih institucija nije adekvatna.

On smatra da cijene struje, vode, odvoza smeća za hotelijere i pandemijom ugrožene djelatnosti treba da budu bar upola niže. Vlada, dodaje, treba da izvrši pritisak na lokalne samouprave da umanje porez na nepokretnosti, a neophodno je i da subvencionira prevoznike koji su u nezavidnoj situaciji.

“Tražimo od države da nam se omogući isplata neto zarada zaposlenima, a da doprinose na zarade plaćamo u 24 rate”, kazao je Radulović. Predlog na istom fonu imao je i Igor Vujošević iz Astorija grupe.

“Oslobodite nas plaćanja poreza i doprinosa na zarade u naredne dvije godine. To bi bila prava mjera podrške turističkoj privredi i svim ugroženim djelatnostima”, rekao je Vujošević, koji je zatražio i da se
PDV na sve usluge u turizmu, hranu i piće umanji na sedam odsto i da se još jednom preispita odluka o odbijanju subvencionisanja kamata za refinansirajuće kredite.

Predsjednik Udruženja turističkih agencija Milija Bojović ocjenjuje izuzetno važnim da zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu, te autobuseri i vozači limuzina budu prioriteti za imunizaciju. Zaposleni u ovom sektoru su u stalnom kontaktu sa velikim brojem ljudi, pa ih je potrebno svrstati u prioritetnu grupu za imunizaciju. U suprotnom će se doći usitauciju da se zaposleni inficiraju i budu onemogućeni da rade, što može ozbiljno ugroziti tok turističke sezone, ocijenjeno je na sastanku. Bojović je istakao i da se kod donošenja novih mjera podrške mora uzeti u obzir i težak položaj oko 450 licenciranih turističkih vodiča.

“Izuzetno je važno da turistička privreda bude u prioritetnoj grupi za vakcinaciju. Masovna imunizacija zaposlenih u turizmu je preduslov za ostvarivanje pozitivnih rezultata u turističkoj sezoni”, saglasna je sekretarka OU turizma i ugostiteljstva Privredne komore Sanja Marković.

Potpredsjednica Komore dr Nina Drakić upoznala je učesnike sastanka da je ova asocijacija uputila brojne zahtjeve Ministarstvu ekonomskog razvoja kako bi izašli u susret privredi u vezi novog i implementacije i prethodnog paketa državnih mjera podrške privredi.

Bojan Joketić, Forza Mare, smatra da je razvoj pandemijske situacijenedvosmisleno pokazao da ugostiteljski objekti nijesu krivci za širenje zaraze. “Ova godina će biti teža za hotelijere od prethodne” ocjenjuje on.
Poslenici su istakli važnost da IRF izađe u susret zahtjevima turističkog sektora za novim kreditnim linijama kojim bi se doprinijelo prevazilaženju problema i adekvatnoj pripremi za ljetnju sezonu.

Zaključeno je da ugostitelji, hotelijeri i turističke agencije treba udruženo da djeluju prema Vladi od koje očekuju konkretne odgovore i rešavanje iznijetih problema u narednih sedam do 10 dana.

Izvor: mediabiro