Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje više od 50 hiljada građana boluje od dijabetesa.


Prema riječima interniste endokrinologa, dr Valentine Kalinić, dijabetes postaje svojevrsna pandemija koja pogađa sve više pojedinaca i porodica i izazov je za društvo u cjelini.

Dijabetes, kao hronični poremećaj metabolizma u kome je nivo šećera u krvi povišen, može izazvati ozbiljne posljedice po zdravlje. Dijabetes tipa 1, koji je autoimuno oboljenje i ne može se spriječiti, češći je među mlađom populacijom u Crnoj Gori. Među odraslim osobama zastupljeniji je tip 2 dijabetesa, koji se može uspješno spriječiti preventivnim mjerama.

Kalinić dodaje da dijabetes može da se drži pod kontrolom ako se pravovremeno otkrije i adekvatno liječi.

Stoga se ovogodišnjom kampanjom šalje poruka da dijabetes nije i ne smije biti prepreka za normalan život.

Ozbiljne zdravstvene komplikacije usljed dijabetesa, kao što su kardiovaskularni problemi, amputacije donjih ekstremiteta, problemi sa bubrezima ili vidom, mogu se uspješno spriječiti u mnogim slučajevima dijabetesa zahvaljujući insulinu. Upravo se ove godine obilježava 100 godina od pronalaska insulina, lijeka čija je upotreba otvorila novu perspektivu oboljelima i predstavlja jedno od najvećih otkrića u polju medicine.

Dijabetes je rastući problem i u svijetu. Prema najnovijim podacima Međunarodne federacije za dijabetes (IDF), čak 537 miliona odraslih osoba živi sa dijabetesom širom svijeta, a projekcije IDF-a pokazuju da će do 2045. čak jedna od osam odraslih osoba imati dijabetes.

Izvor: mediabiro