Nacionalni parkovi Crne Gore uz podršku Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a pod pokroviteljstvom Svjetske organizacije za zaštitu zemljišta i voda (World Association of Soil and Water Conservation – WASWAC), sa sjedištem u Pekingu (Kina) i Ajovi (SAD) i u saradnji sa GEA (Geo Eko-Eko Agro) u srijedu i četvrtak, 2-3. juna 2021. godine održali su u Kolašinu, naučnu koferenciju: “Zaštita Biogradskog jezera od erozije zemljišta i rješavanje hidroloških problema u slivu Biogradske rijeke i Biogradskog jezera”.

Većina izlaganja na ovom skupu bile je od strane istraživača sa Univerziteta Crne Gore.

Direktorica Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore (JPNPCG) Jelena Kljajević istakla je da hidrološki problemi u parku datiraju odavno i da je za rješenje potrebna riječ struke i nauke. 

Na konferenciji su predstavljanje različite naučne analize, podaci i mišljenja.

Predložena rješenja

Velibor Spalević sa Univerziteta Crne Gore otvorio je skup detaljnom analizom Stanju erozije u slivu Biogradske rijeke, poručivši da je potrebno da naučna javnost na sistematičan način da viziju mogućih ishoda, koji mogu poslužiti za donošenje odluka i rješavanja problema u NP Biogradska gora. Predstavljena analiza je sadržala istorijski pregled istraživanja od osnivanja ovog nacionalnog parka do danas, na kraju predstavljajući 46 rezultata proračuna fizičko-geografskih istraživanja izvedenih u timu sa dr Milićem Čurovićem sa BTH UCG i dr Goranom Škatarićem iz Nacionalnih parkova Crne Gore. Kao predsjedavajući mladih istraživača Svjetske organizacije za zaštitu zemljišta i voda (WASWAC), a pod čijim pokroviteljstvom je organizovan ovaj skup, predstavio je moguće načine okupljanja eminentnih naučnika i stručnjaka sa kolegama iz nevladinog sektora, međunarodnih organizacija i donosiocima odluka radi buduće pripreme nacrta zaštite ovog vrlo važnog priorodnog resursa Crne Gore, jedne od poslednje tri prašume Evrope.

Radenko Pejović i inženjer Nikola Čađenović sa Građevinskog fakulteta posebno su se osvrnuli na rezultate hidrogeoloških i inženjersko geoloških istraživanja kao osnov za izvođenje sanacionih mjera na Biogradskom jezeru. Oni su govoreći o mogućim rješenjima za oticanje Biogradskog jezera istakli da je dobro što je pokrenuta inicijativa da se pristupi dodatnim istraživanjima kako bi se spriječio nestanak jezera, ali i da je potreban multidisciplinarni pristup.

Profesor Prirodno–matematičkog fakulteta Vladimir Pešić posebno se osvrnuo na značaj ekosistema NP Biogradska gora, a kako je kazao ovaj park je „prirodna laboratorija

Branko Micev iz Zavoda za seizmologiju i hidrometeorologiju Crne Gore u svom izlaganju osvrnuo se na evidentne anomalije klimatsko – meteoroloških faktora, koji imaju negativan uticaj na bilans stanja voda Biogradskog jezera.

Profesor Prirodno – matematičkog fakulteta iz Novog Sada akademik Slobodan Marković, kao i profesor sa Šumarskog fakulteta u Beogradu Miodrag Zlatić prikazali su interesantna rješenja i primejr iz svijeta i regiona vezano za rješavanje problema erozije zemljišta i ukazali na važnost učešća javnosti i održivo upravljanje turizmom.

Milić Čurović sa Biotehničkog fakulteta Crne Gore govorio je i o značaju šuma za zaštitu od erozije zemljišta. Predstavio je svoja dugogodišnja istraživanja na Biogradskoj gori.

Dragan Radojević iz Zavoda za geološka istraživanja Crne Gore istakao je da dosadašnja geološka istraživanja nisu dala dovoljno podataka kako bi se definisali režimi podzemnih voda u slivu Biogradskog jezera, te se sprovela adekvatna sanacija.

Moderator skupa u ime Nacionih parkova bio je dr Veselin Luburić.

Učesnici skupa

Međunarodnu konferenciju organizovalo je Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore pod pokroviteljstvom Svjetske organizacije za zaštitu zemljišta i voda (World Association of Soil and Water Conservation – WASWAC), sa sjedištem u Pekingu (Kina) i Ajovi (SAD) i u saradnji sa GEA (Geo Eko-Eko Agro), a uz podršku Elektroprivrede Crne Gore, Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Piše: N.S