Opština Bijelo Polje iskazuje spremnost da uzme aktivno učešće u pripremi i realizaciji projekta iz Stambene politike kako bi mladi iz opštine po povoljnijim uslovima od tržišnih riješili svoje stambeno pitanje u svom gradu. Spremni dočekujemo ovu inicijativu Vlade Crne Gore i pozdravljamo do sada učinjene napore na njenoj realizaciji. 

Podsjećamo, predsjednik Vlade Duško Marković je odgovarajući na pitanje poslanika Borisa Mugoše kazao da Vlada intenzivno radi na izradi nove Stambene politike i prilagođavanju zakonskog okvira, kako bi se u narednom periodu stvorli preduslovi da mladi ljudi i stručnjaci širom Crne Gore pod uslovima znatno povoljnijim od tržišnih riješe stambeno pitanje.

On je istakao da je sredinom juna ove godine započet rad na izradi strateškog dokumenta Stambena politika Crne Gore kojim će se: definisati novi model stambene politike za rješavanje stambenih potreba po povoljnim uslovima za sve kategorije stanovništva, precizirati ciljne grupe koje mogu ostvariti to pravo, zatim načini i kriterijumi za ostvarivanje ovog prava, kao i mehanizmi koji će se zasnivati na principima transparentnosti i objektivnosti.

Poseban segment će se odnositi na ciljnu grupu mladih ali i stručnih ljudi, ljudi deficitarnih zanimanja, u cilju smanjenja emigracija, unutrašnjih migracija, i očuvanja deficitarnog kadra u Crnoj Gori, istakao je premijer Duško Marković.

Izvor:bijelopolje.co.me