Srijeda, 27 Oktobra, 2021

NVO ``Multimedijalni Studio Bijelo Polje``

NVO “Multimedijalni Studio Bijelo Polje” sa sjedištem u Bijelom Polju je neprofitna organizacija osnovana 20.06.2008.god. u cilju zaštite ljudskih prava u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima. Ključne oblasti djelovanja organizacije su: Demokratija i ljudska prava, kultura, sport, turizam, zaštita životne sredine i zdravlje.