Prolazeći pored Sjerogošta i idući pored Tare, Sveti Sava je vidio čovjeka koji ore njivu praveći brazde uzbrdo. Tada mu svetitelj reče da to tako ne radi, već da ore stranom, da mu voda sjeme ne odnese. Orač to nije mogao da čuje od huke rijeke. Tada Sveti Sava reče: „Taro umukni“! Od tada huk Tare na tom mjestu se ne čuje, a mjesto se naziva Mukli vir.

Izvor: kolašin.me