Ako nije pravo nije ni pošteno;

Teško je čovjeka naći, a lako poznati;

Kuku kući gdje lud zapovjeda;

Iz života prepisuje Radomir Perišić