Svaki naučen korak vodi u  budućnost, zato nijedan ne čini uludo.

Silna đevojka, da je priganicom gađaš u noge, noge bi joj polomio.

Malo je ljudi koji vam sa sigurnošću mogu reći koliko imaju prijatelja.

Sa izvora mudosti zahvata Radomir Perišić