Budi mudar na riječima, još mudriji na djelima.

Sporo biraj prijatelje, još sporije ih mijenjaj.

Teško je čovjeka naći, a lako poznati.

Sa vrela mudrosti zahvata Radomir Perišić.