U pozorištu najjači zvižduci dopiru sa praznih mjesta.

Svaki čovjek može biti otac, samo dobar je TATA.

Veseo čovjek kud god ide osvjetljava.

Sa izvora mudrosti zahvata Radomir Perišić