Strpljenje je gorko, ali plodovi su mu slatki.

Svaki dan novu brigu nosi.

U osamdesetoj znate sjetiti se sve ali treba da se sjetite.

Sa izvora mudrosti zahvata Radomir Perišić