Kad zlog komšiju ne možeš odseliti, odseli se ti.

Ako uzmete psa sa ulice i nahranite ga neće vas ugristi. To je osnovna razlika između psa i čovjeka.

Sa kratkim krilima ne leti se i visoko. Ko zna šta nezna manje griješi.

Sa vrela mudrosti zahvata Radomir Perišić