Svi pravi životi su lijepi i teški.

Svijet ide za modom. Skuplje plaća bačvu nego vino.

Mnogi misle kako promijeniti svijet, a ne misle kako promijeniti sebe.

Sa vrela mudrosti zahvata Radomir Perišić