Bolje da ti zavide, nego da te žale.

Bolje je češće upotrebljavati uši nego jezik.

Bolje je neznati nego budalu za savjet pitati.

Sa vrela mudrosti zahvata Radomir Perišić