Velika je vještina je umjeti razgovarati sa čovjekom.

Zlato ima cijenu, znanje je nepocjenjivo.

Vlast je kao krčma, iz nje rijetko ko izađe trijezan.

Vojska magaraca koju predvodi lav uvijek će pobijediti vojsku lavova koju predvodi  magarac.

Sa vedra mudrosti zahvata Radomir Perišić