*Obični ljudi u religijii vide istinu, a vladari korist. (Seneka)

* Skromnost nam brani ono što nam zakon dozvoljava. (Seneka)

* Oni koji znaju da govore, govore kratko. (Dostojevski)

    Sa vrela  mudrosti  zahvata  Radomir Perišić