U periodu samupravnog razvoja  ljudi sa sela su tražili da im opština pomogne u što bržem i potpunijem razvoju. Posebno je bila aktuelna priča oko poboljšanja rasnog sastava goveda i ovaca.

Tim povodom došao kd predsjednika Opštine mjesni aktivista pa se žali:- Krave su nam nikakve. Jad božji. Sve sama buša. Da stvar bude gora, niko ne drži bika za priplod, pa nam krave ostaju jalove. Pravo da vam kažem narod se pita- šta rade ovi tvoji činovnici zaduženi za te poslove?

Zabilježio: Radomir Perišić