RAJKOV SAVJET

Rajko, poznati bjelopoljski boem nije volio kad neko u kafani raspravlja sa pripitim gostom.

Jednom prilikom Stevica nikako da se okane prepirke sa pripitim i uz to kako bi Rajko rekao neotesanim čovjekom.

– Ne raspravljaj sa budalom, govori Rajko Stevici.

– A što da ne raspravljam?

– Bojim se neće ljudi uočiti razliku među vama, smireno objasni Rajko.

Zabilježio: Radomir Perišić