Ne ugledaj se na noćnog sjedioca, već na jutarnjeg ranioca.

Svoje čuvaj, a tuđe ne diraj.

Svi ljudi su dobri ako od njih ne tražiš pomoć.

Iz vedra mudrosti zahvata Radomir Perišić