Najduže se pamti prva ljubav i drugi brak.

Tajnu najbolje čuva onaj koji je ne zna.

Najbolji običaj: u svemu prava mjera

Prava  pobjeda je pobijediti samoga sebe.

Na mlinu koji radi  nema paučine.

Naprijed ne mogu, a nazad ne smijem.

Naše malo može biti mnogo za onoga  koji nema ništa.l

Mnogo vise ima dvorskih budala nego dvorova.

Ne govori sve što misliš, ali misli sve što kažeš.

Sa vedra mudrosti zahvata Radomir Perišić