Postoji mnogo puteva, samo je jedan pravi.

Pred vratima dobrog doktora puno je bolesnika.

Prijateljstvo je tanka žica. Može se prekinuti lako, može se prevezati ali čvor ostaje.

Iz vedra mudrosti zahvata Radomir Perišić