Dođu tako vremena: čovjek zaćuti, budala progovori, a fukara se obogati.

Dok zovu odazivaj se, sjutra je već kasno.

Država počiva na pravdi i sudovima, domovina počiva na majci i ženi.

Crv grize drvo, a muka grize čovjeka.

Sa vedra mudrosti zahvata Radomir Perišić