– Ako čovjek ne zna prema kojoj luci plovi nijedan

 vjetar neće mu biti povoljan.

-Budi mudar na riječima, a još mudriji na djelima.

– Budi spor kad biraš prijatelje, a još sporiji kad ih mijenjaš.

Sa vedra mudrosti zahvata Radomir Perišić