Dobrii ljudi ne nose zlato u džepu, već u srcu.
Nedao Bog ni planini da bude sama.
Neko odraste, a neko samo ostari.
Niko se nije pokajao zbog onoga šta je prećutao, već zbog onoga što je rekao.

Sa vedra mudrosti zahvata Radomir Perišić