Što je za sovu svjetlost, to je  za loše ljude iskrenost.

Školarina je mnogo skupa onome koga šteta opameti.

Pametan čovjek može da podnese svaku istinu.

Sa vedra mudrosti zahvata: Radomir Perišić