-Svako posjeduje onoliko taštine koliko mu fali razuma. (Niče)

-Kad je čovjek sam uvijek je u lošem društvu. (Kafka)

-Staze nastaju hodanjem. (Kafka)

Sa vrela mudrosti zahvata Radomir Perišić