Što nije pravo nije ni pošteno.

Što nije dobro za košnicu, nije dobro ni za pčele.

Prećutano može da se kaže. Kazano nemože da se prećuti.

Iz vedra mudrosti zahvata: Radomir Perišić