„Velika snaga je u onome čovjeku koji umije da prećuti i onda kad ima pravo. (Lav Tolstoj)

„Čovjek od vrline se fokusira na težinu koju treba savladati, a uspjeh dolazi poslije toga. (Konfučije)

„Kad umreš ti ne znaš da si umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto tako je i kad si glup.“(Zoran Radmilović)

Sa vedra mudrosti zahvata Radomir Perišić