Između bojazni da će se nešto desiti i nade da možda,ipak, neće ima više prostora nego što se misli. Na tom uskom, tvrdom golom i mračnom prostoru od nas provedu čitav vijek. (Andrić)

Ljubav i praštanje nas razlikuju od divljih zvijeri. (Narodna)

Slabi, sitni ljudi ne mogu da praštaju. Oprost je vrlina jakih ljudi. Ljudi su onoliko veliki koliko su u stanju da oproste. (Narodna)

Čovjek pored čovjeka uvjek se osjeća čovjekom. (Po Vuku Kradžiću)

Iz vedra mudrosti zahvata Radomir Perišić