Radi uvijek nasmijan i ostat ćeš mlad.

Budi gospodar svoje volje, a sluga svoje savjesti.

Hvali tuđe vrline ako želiš steći prijatelje.

Sa vrela mudrosti zahvata Radomir Perišić