Nakon borbe sa Muljom Čakovićem na Cikušama, Klimenti sa zaplijenjenim ovcama produže niz Veliku, pa Ržanicu, pređu preko Lima i sela Pepića, pa krenu uz dolinu Murinske rijeke iza Visitora, a zatim uz njen istočni krak koji se probija između Pogane glave, na zapadu, i Uglenovičke glave, na istoku. Kada su stigli u Suhi dô, Klimenti su napravili privremeni logor da se odmore, i da ovce napasu, jer su mislili da su tu sigurni.
Kada su čuli za pogibiju Mulje Čakovića, njegovih čobana i kćerki, te pljačku njegove stoke, Plavljani su se digli u potjeru predvođeni Ramom Sujkovićem. Preko sela Brezojevice krenuli su uz Visitor, uz Bijeli potok, a zatim preko pašnjaka zaobišli vrh glavnog visitorsog grebena Plane i zašli iza Visitora, za oko tri sahata. Spustili su se, zatim, niz sjeveroistočnu stranu Visitora i naišli na ulogorene Klimente. Iako iznenađeni napadom Plavljana, četa vojvode Jovana Klimente pružila je veliki otpor. Razvila se žestoka borba u kojoj je poginulo dosta Plavljana i svi Klimenti. Poginuo je i vojvoda Jovan Klimenta. Plavljajni su Klimente ukopali na mjestu njihove pogibije, a svoje mrtve odnijeli u Plav i ukopali na mezarju na Racini, više Plavskog jezera.
Više desetina pobijenih mramora i danas priča o strašnom boju Plavljana i Klimenata na Visitoru. Od tada se to mjesto zove Mramorje.

Izvor: avlija.me, napisao: Ramo Markišić