U vrijeme prije prelaska Slovena u hrišćanstvo uobičajeno je bilo vjerovanje da lipa čuva čovjeka od zla i uroka. U to vrijeme lipa je sveto slovensko drvo pa se može zaključiti da su Sloveni prije prelaza na hrišćanstvo poštovali božanstvo šume, dakle i dušama bili povezani s lipom. Po legendi vršili su obrede i podnosili žrtve lipi kao božanstvu. Taj običaj obožavanja lipe zadržao se i kod Slovena koji su napustili staru domovinu pa grane lipe stavljaju u krov svoje kuće ili stana, da je time očuvaju od gromova i požara. U lipovim šumama Sloveni su sakupljali med i vosak.

Izvor: N. S