• Prema nekim legendama, grčki bogovi sa Olimpa, izabrali su baš Durmitor za svoje odmaralište i počivalište. Durmitor je mitska planina i za nju se vezuju mnogobrojne legende. Skoro da ne postoji toponim koji nije vezan za zanimljivu priču, koja zapravo iskazuje moć i snagu Durmitora. Samo neke ćemo pomenuti, ostali neka ostanu plod mašte ili ličnog saznanja.
 • ALIŠNlCA – katun, dobio ime po travnatim dolovima (ališnicama)
 • ALUGE – Selo na izlasku iz kanjona Tare, prema Žabljaku, (Aluga -uma)
 • ALUŠKI POTOK – po selu Aluge
 • ARBANAS POLJANA – dobila ime po Arbanasima (Arnautima, Albancima), koji su tu izginuli
 • BABOVA DOLINA – po Babu (Krstajiću) koji se tu sklonio od nevremena
 • BAJILOVlĆA SIGE – po porodici Bojilović
 • BALAŠICA – po Balši (bratu Voivode Momčila), koji je tu živio
 • BANDIJERNA – po tome što liči no bandijeru (banderu, stub)
 • BANJSKI KATUN – po Banjanima
 • BARANSKE KOLIBE – po porodici Baranin, koja je tu imala svoj katun
 • BARE KRSTAJlĆA – po vlasnicima Krstajićima
 • BARE ŽUGlĆA – po porodici Žugić
 • BARICE – po malim lokvama – barama, koje tu nastaju u jesen i proljeće
 • BARNI DO – okolina Barnog jezera
 • BARNO JEZERO – po tome što liči na baru. Veći dio jezera pokriva travnata zelena površina.
 • BAVANI – po porodici Bavan, koja je tu nekada izdizala sa stokom
 • BEGOVA BARA – po nekadašniim vlasnicima Selmanovićima, begovima iz Pljevalja
 • BEGOVINA – po Turčinu – begu koji je tu pogubljen
 • BEGOVO POLJE – po nekadašnijm vlasnicima Selmanovićima, begovima iz Pljevalja
 • BEZIMENI VRH – istaknuti vrh na Durmitoru, u blizini Bobotovog kuka
 • BIJELA STIJENA – po bijeloj boji krečnjačkog mlijeka (vode koja izlazi iz stijena i rastvara krečnjak)
 • BIJELA VRELA – dobila ime po velikoj količini krečnjaka i po tome što pjenušaju kod otapanja snijega ili padanja kiše
 • BIJELE STIJENE – dobile ime po bijelom krečnjaku
 • BILJEGOV DO – dobio ime po čobanima koji su gađali biljeg (metu) iz puške
 • BISTRlCA – selo dobilo ime po istoimenoj riječi
 • BLATO – dobilo ime po blatu za vrijeme kiše
 • BOBAN – dobio ime po čobanu Bobanu
 • BOBOTOV KUK – najveći vrh Durmitora. Dobio ime po porodici Bobota, koja je izdizala iz Banjana sa stokom na pašu.
 • BOBOVO – selo pod Ljubišnjom, dobilo ime po bobu koji je tu uspijevo
 • BOBUTOVA GREDA – po porodici Bobuta iz Banjana, koja je tu (ispod grede), imala svoje kolibe
 • BOGOMOLJA – stanovnici su se na tom mjestu molili Bogu, jer nijesu imali crkvu
 • BOLJ – katun porodice Bolj koja ie nekada živjela u Komarnici
 • BOLJSKE GREDE – po katunu Bolj
 • BORJANICE – nekada bile obrasle mladim borom
 • BORJE – selo istočno od Tepačkog polja. Dobilo ime po bijelom boru.
 • BOROVA – nekad bila obrasla borovom šumom
 • BOROVA GLAVA – brdo u blizini Brenova. Dobila ime po borovima, kojima ie nekad bilo obraslo
 • BOTUN – po porodici Botun, koja je tu nekada živjela
 • BRANIŠ DO – po zabranu – branjenju da u njemu stoka pase, da bi se kosila trava
 • BREGOVI -uzvišenja nad ravnicom
 • BRENOVO (BRANOVO) – po tome što su mještani produbljivali korito potoka i tako branili okolno zemljište od poplava
 • BREZA – dobila ime po brezama
 • BRNJEVINA -po nadimku brnja (ili brnjaš -konj koji ima bijelu biljegu od očiju do njuške)
 • BROJIŠTA -tu se brojila stoka da se vidi da se nije nešto izgubilo
 • BUČUM -po porodici Bučum, koja je tu nekada imala stale
 • BUDEČEVAČKI BROD – gaz na rijeci Tari, kod velikog mosta
 • BUDEČEVICA -po porodici Budečevac, koia je tu nekada živjela
 • BUJKOV KAMEN -po Bujku triftaru (splavaru), koji se tu utopio
 • BUJOVO SEDLO -po Buju, koiem ie tu pukao kolan (remen kojim se pričvršćuje sedlo za konja) i palo mu sedlo sa konja
 • BUK ARANĐEL- po blizini manastira Arhangela Mihaila
 • BUK – mjesto na rijeci gdje voda pjenuša
 • BUK BIJELI KAMEN – po bijelom kamenu, preko koga se preliva voda
 • BUK NEVIĐEN – po tome što se ne vidi, dok se ne dođe u njegovu neposrednu blizinu
 • BUK SOKOLOVINA – po ptici sokolu, koji je nastanjen u Tarskim gredama
 • BUK ZAMRŠTEN – po tome što što izgleda kao da je zamršen
 • BUK ŽUTO PRLO – dobio ime po žutoj boji okoline
 • BUKOVE DOLINE – nekada bile obrasle bukovom šumom
 • BUKOVICA – mijesto i rijeka, koji su dobili ime po bukovoj šumi
 • BUKOVIČKA GORA – po bogatstvu bukove šume
 • BUREV DO – nekada bio obrastao borovom šumom i nepravilnom jezičkom upotrebom dobio ime Burov
 • BUSIKA – livada obrasla posebnom vrstom trave koja se zove busika
 • CIJEPAC – opšti naziv za dio imanja dobijen prilikom diobe (cijepanja) braće. Ime dobija po vlasniku, na primer Kićin, Batrićev…
 • CREPULJ POLJANA – po tome što su čobani pekli hljeb pod crepuljom (biljka širokih listova)
 • CRIJEMUŠA (SRIJEMUŠA) – vrsta trave, koja se može jesti
 • CRKVINE – dobila ime po ostacima crkve
 • CRNA PODA – dobila ime po staništu crnog bora. Tu je jedini rezervat crnog bora u Evropi
 • CRNI VRH – po tome što je obrastao borom
 • CRNO JEZERO – po crnogoričnoj šumi što se u njemu ogleda. Po legendi, stvorio ga je Sveti Sava, da kazni neposlušne kaluđere, koji se nijesu pridržavali crkvenih kanona
 • CRVENA GREDA – po crvenoj boji njenih stijena
 • CRVENA PEĆINA – po crvenkastoj boji njene unutrašnjosti
 • CRVENA STIJENA – po boji stijenja
 • CVIJIĆEVA ORNICA – njiva (na kojoj se sijalo žito), dobila ime po Cviju Spasojeviću, prađedu Jovana Cvijića
 • ČAIRI – dolovi obrasli travom -sjenokosi
 • ČAMOVINE – po jelovoj i smrčevoj šumi (čamovini)
 • ČANČIĆI – izvori vode, koji liče na čanke, po čemu su i dobili ime
 • ČARDACI -Turci su tu nekada imali svoje čardake
 • ČARDAK -po Čardaku, koji su tu podigli Turci
 • ČARKOVA KOSA – po Turčinu Čarku
 • ČARKOVO POLJE – po Turčinu Čarku, koji je tu ubijen sabljom (posiječen)
 • ČAUŠIŠTA -tu su se odmarali čauši – glasnici
 • ČELINA -mjesto gdje periodično izbija voda i puni basen Crnog jezera – liči na čelo
 • ČIPČIJE – po stanovnicima koje su tu naselili Turci, a bili su u položaju čipčija – kmetova koji obrađuju spahijsku zemlju
 • ČISTA STRANA – po tome što na njoj nema kleke, niti drugog drveća
 • ČOLOVA BOSAČA – po ČoIu, koji ie tu živio
 • ČVOROV BOGAZ – po Čvoru (Milutinu Baraninu), koji ie tu lovio divokoze
 • ĆIPOROVAČA – po čobaninu Ćipuru
 • ĆIROVA PEĆINA -drugi naziv za Bobotov kuk, dobio ime po Ćiru (Stijepoviću) koji je tu u lovu iz nepažnje ubio sina
 • ĆIROVA POLJANA -po Ćiru (Baraninu)
 • ĆOR BUDŽAK -po Ćor Simu (Džakoviću)
 • ĆOSOV POLJANAK -po Ćosu (Novoselu)
 • ĆUROVAC (ĆUREVAC) -po čobanima koji su sa njega gledali – ćurili u Taru
 • ĆURUKAČA – po ćurukanju fazana
 • DAKlĆA PEĆINA – dobila ime po Spasoju Dakiću, koji se tu krio i u njoj poginuo
 • DEBELI NAMET – područje pod snijegom koji nikada ne okopni
 • DERNEK -dobio ime po tome što su se tu skupljali čobani i dernečili (sijelili, zabavljali se)
 • DIKIĆA STRANA – po vlasnicima Dikićima
 • DIVLJAKA -po voćki divljaci (vrsta divlje jabuke)
 • DOBRA VODA – izvor kod Motičkih potoka, dobio ime po bistroj i hladnoj (dobroj) vodi
 • DOBRI DO -dobio ime po dobroj ispaši za stoku u toku ljeta
 • DRAGA – rijeka I kanjon, koji su dobili ime po čobanici Dragi
 • DRAGIŠNICA – po Dragi Nikitoviću, koji je tu sahranjen
 • DRAŠKA USOV – dobila ime po čobaninu Drašku, koji je tu nastradao
 • DUBOKI DO – po dubini većoj nego ostali dolovi
 • DUGAČKA VLAKA – vrlo izdužena dolina
 • DURMITOR – postoje tri tumačenja ovog imena. Po jednom, tu su se odmarali bogovi, pa Durmitor znači “odmaralište bogova”. Po drugom tumačenju, ovo ime je nastalo od “dormire”, spavati i “tores”- tvrdo, te bi Durmitor značilo tvrdo ili slatko spavanje, i po trećem , a to je da je Durmitor rijec keltskog porijekla i znaci vode sa planina
 • DUŠKO VALJE – po stanovnicima sela Duži
 • DŽABASANSKA GRADINA – po ostacima zgrada porodice Džabasan
 • DŽABASANSKE GREDE – po porodici Džabasan
 • DŽEKOVA STOLICA- po Džeku Kaljeviću
 • DŽILIT- brdo koje liči na srednjevjekovno oružje džilit. Po nekima, ime je dobilo po obadanju – džilitanju goveda
 • DŽUVERI – po porodici Džuver
 • ĐAVOLJE LAZI – dobile ime po verovanju da tu prelaze đavoli sa jedne na drugu stranu Tare
 • ĐEVIČ KAMEN – dobio ime po đevojci, čiji su se svatovi izmeli (smrznuli se u mećavi), a ona je preživjela
 • ĐUROVO BRDO – po Đuru Šamšalu
 • GABELJA – po gabeljima ( Romima, Ciganima), koji su tu podizali šatore
 • GADŽEVINE – po porodici Gadža, koja je tu nekada živjela
 • GAJOVA LOKVA- po Gaju, koji je tu dogonio stoku na pojilo
 • GAJSKI BUNAR- po selu Motičkom gaju u kome se nalazi
 • GALOV KRŠ- po Galu, koji je tu nastradao
 • GOLA KOSA- po tome što na njoj nema šume
 • GOLO BRDO- brdo iznad Motičkog gaja, koje nekada nije bilo obraslo šumom
 • GOLOGLAV- glavica, iznad sela Tepca, koja nije bila obrasla šumom
 • GORNJE I DONJE POČIVALO – dobilo naziv po počivanju (odmaranju) putnika, koii su isli iz Tepaca za Nadgoru
 • GOVEĐE JEZERO – po govedima koja tu doloze na vodopoj (pojilo)
 • GOVEĐI BOGAZ – po govedima koja tuda izlaze sa Jablan bare
 • GOVEĐI DO – po govedima koja su se tu napasala
 • GRABOVlCA – nekada katun sela Komarnica, sada stalno naselje, dobilo ime po grabovoj šumi, kojom je bilo obraslo
 • GRABOVIČKI IZVORI – po selu Grabovici
 • GRADINA – po ostacima srednjevjekovnog grada. Ima ih više.
 • GRANIN PAS – po Grani (Đerković) koja je tu pala i tako poginula
 • GRČKO GROBLJE – po narodnom vjerovanju da su se tu sahranjivali Grci, koji su u okolini živjeli
 • GRLlĆ – po tome što liči na grlo (uzak prolaz)
 • GRUDA – po širu u grudama, koji su nosili čobani za užinu
 • GUBAVlCA – po vršti gljive parazita na drveću (od bukove gube, dobija se trud za potpaljivanje vatre)
 • GUJINA VLAKA -po gujama (zmijama) kojima je tu stanište
 • GUJINJAK – po gujama (zmijama) koje tu žive
 • GUSIN DO – po čobanu Gusu
 • GUVANCE – malo guvno gdje se nekada vršilo žito
 • IKOVlCA BARA – po Iku (Nikitoviću)
 • ILIN DO – po Iliji
 • ILJADNlCA – po tome što su se tu “iljadile” ovce (bilo ih je na hiljade)
 • INĐINI DOLOVI – po Draguni Šibalić zvanoj Inđa
 • IVAN DO – zaselak koji je dobio ime po Ivanu (Šibaliću)
 • IVAN GLAVlCA – po Ivanu koji je tu prvi podigao kolibu
 • IVOV RT – po mladićama ive (koju je kasnije zamijenila bukova šuma)
 • IVOVAC – nekad obrastao ivom (vrsta vrbe)
 • IZMEĆAJ – po metanju (stavljanju) hrane stoci
 • JABLAN BARA – po cvijetu jablanu, kojeg tu ima u izobilju
 • JABLAN GLAVICA – po cvijetu jablanu
 • JABLAN JEZERO – po cvijetu jablanu, koji raste u njegovoj okolini
 • JABLANOVA DOLINA – po cvijetu jablanu
 • JAGNJEĆI DO – po jagnjadima, koja su se po njemu napasala
 • JAGNJILO – po jagnjenju ovaca
 • JAKOVLJEV SPOMENIK – mjesto pogibije narodnog heroja Jakova Ostojića
 • JAKŠIĆA MLIN – po vlasnicima I graditeljima Jakšićima
 • JAMIN DO – po jami na dnu dola
 • JANKOVIĆA PRODO – po porodici Janković, ispod čijih kuća se nalazi
 • JAPISKA USOV – po japiji (drvenoj građi), koja se po njoj spuštala do rijeke
 • JAREBICE – po pticama jarebicama, koje se tu gnjezde
 • JASENOVAC – po jasenovom drveću
 • JASIK – po jasikovini
 • JASIKOVA GORA – po drvetu jasika, kojim je obraslo
 • JASIKOVA KOSA – po jasikovom drveću
 • JASIKOVAC – po jasici, kojom je obrastao
 • JASIKOVO RAME – po drveću jasikama, kojim je obraslo
 • JATARE – po privremenim zgradama, na brzinu podignutim
 • JAUKOVICA OMAR – bukov šumarak, dobio je ime po porodici Jauković
 • JAVORJE – selo dobilo ime po obilju javora
 • JAVOROVAČA – po drveću javora, koje je tu nekada dominiralo
 • JEČMIŠTE – pogodno za sijanje ječma
 • JEJAČA – po jejinama (sovama) koje tu prebivaju
 • JEJEVCI – po jejinama (sovama) koje imaju tu stanište
 • JELEN PEĆINA – po rogovima jelena, koji su tu pronađeni
 • JELOV (JELOV) – po jelovini (jelovom drvetu)
 • JERININO KORITO – po zloglasnoj Jerini, koja je tu pojila konje
 • JEZERA – podgorina (područje ispod planine) Durmitora dobila ime po obilju vode – jezerima
 • JEZERAC – po tome što se s proljeća (kad se sneg otapa) I s jeseni (kada padaju obilne kiše) “zajezeri” – pretvori se u jezero
 • JEZERSKA GORA – po šumi oko Zabojskog jezera
 • JEZIČKA BARA – dobila ime po tome što liči na jezik
 • JEZIK – po tome što liči na jezik
 • JOVIĆI – po Jovićima
 • JOVIN VRH -po Jovu, koji je tu nastradao
 • JUNČE DO – po jalovoj stoci (junadima) koje su tu držali Jakšići
 • KABLENI DOLOVI – po tome što liče na kablove (drvene posude za mužu ovaca, koza i krava)
 • KABLlCA BORJE -po kablićima u koie se muže varenika (mlijeko)
 • KALUĐEROVAČA -po Kaluđerima koji su se tu sklanjali ispred Turaka
 • KALUĐERSKA GLAVA -po kaluđeru kome su tu Turci odsjekli glavu
 • KALUŠIĆI – po porodici Kalušić
 • KAMENJAČA – po udubljenju u kamenu u kome se sakuplja kišnica (ima ih više a najpoznatija je kod Ćurevca)
 • KARADŽlĆA DOLOVI – katun, dobio ime po porodici Karadžić koja je tu ljetovala
 • KARLlCA (KALICA) – po tome što liči na karlicu
 • KAROV IZVOR – izvor na putu ispod Stožine koji je otkrio i uredio Bogdan zvani Karo (Krstajić)
 • KATALININO VRELO – po Katalini (Katarini) ženi Hercega Stjepana
 • KATAVE -po katavama (privremenim nastambama od granja i drveća) koje su tu podizali mještani Motičkog gaja bježeći ispred Niiemaca u II svjetskom ratu
 • KATIN DO – po čobanici Kati
 • KATUN POD PLOČU – dio katuna u Dobrom dolu (ispod ploče – velike ravne stijene)
 • KATUNIŠTA – po ostacima nekadašnjeg katuna
 • KIĆIN UBO – po vlasniku Kići (Nikitoviću)
 • KIPIN – liči na kip
 • KLADA – mjesto dobilo ime po kladama od bora
 • KLEKNATA GLAVA – liči na glavu koja je obrasla klekom (bor krivulj)
 • KLEKOVE STRANE -po klekama bora krivulja
 • KLJUNAK -liči na kljun ptice
 • KNEŽEVIĆA ZAGORAC – dio Zagorca (livade iza gore – šume) koji pripada selu Kneževići
 • KOBILlCA BORJE – po kobilama koje su se tu sklanjale od nevremena
 • KOBILJI DO – po kobilama koje su tu dogonjene na pasu
 • KOBILOVACA – po kobilama koje su se tu ždrijebile
 • KOBILSKA GLAVA – liči na glavu kobile
 • KOČA DO – zaselak sela Podgore, dobio ime po čobanu Koči
 • KOJINE VLAKE – po čobanici Koji (Novosel)
 • KOLIJEVKA – po tome što liči na kolijevku
 • KOMARNICA – selo I rijeka, koji su dobili ime po rijeći KOM (ostatak posle cijeđenja grožđa
 • KOMARSKA POLJANA – povlasnicima, koji su se doselili iz Komarnice
 • KOMARSKI KRAJ – po naseljenicima iz Komarnice
 • KOMARSKO – POŠĆENJSKI KRAJ – sela naseljena iz Komarnice Pošćenja
 • KORITA – po tome što liče na korito
 • KOTARIŠTA – tu su nekada podizani kotarovi (ograde za stogove sijena)
 • KOVAČEV PANJ – po kovačima, koji su tu palili ćumur (drveni ugalj)
 • KOVAČKA DOLINA – po porodici Kovačević, koja tu živi
 • KOVČEZI – liče na kovčege
 • KOVČICA – selo dobilo ime po tome što kovča (kopca – povezuje) polje i planinu
 • KOZJI VRH – po kozama
 • KRAGULJAC – po ptici kraguju, koji je tu prebivao
 • KRALJEVA STOLICA – po kralju Nikoli koji je tu sedio
 • KRČIJE – po krčenju šume
 • KRIČKO POLJE – po neslovenskom plemenu Kričima, koji su tu nekada živjeli
 • KRLJE – po ostacima posječenih borova – krljama
 • KRMEĆE BLATO – po divljim svinjama – krmadima, koje su se tu rashlađivale, valjale u blatu
 • KRSTAC – po ukrštanju staza i puteva
 • KRSTAJIĆA POTOCI – po porodici Krstajić, koji se vlasnici zemljišta, kroz koji prolaze potoci
 • KRUŠKOV RT – po drvetu kruške
 • KRVAVAC – izvor koji je dobio ime po tome što je drobnjački vojvoda Lapac, ubio Kričkog vojvodu Kaloku, pa je od krvi voda pocrvenjela
 • KUĆIŠTE – tu su se nekada nalazile kuće
 • KULINA – vrh iznad Savine vode, koji je Svetog Savu, kad je tu izašao sa svojim đakom, podsjetio na kulu
 • KURDELJI – po porodici Kurdelj
 • KUSTURINA GLAVICA – po Kusturu koji je tu imao kolibu
 • KUŽNI DO – po bolesnicima, koji su tu umirali od kuge
 • LASTVA – travnata površina u gredama – liticama
 • LALETIN DO – po Laleti, bratu vojvode Momčila
 • LALOV POČINAK – po LaIu (Pušonji)
 • LAUŠEVIĆI – po porodici Laušević
 • LAVICA BRDO – po Lavicima, koji su tu nekada živjeli
 • LAZ – mjesto na kojem je iskrčena šuma, ima ih više
 • LEDENA PEĆINA – po obilju ledenog nakita u njoj
 • LEDENI DO – po ledu i snijegu
 • LEDENI IZVOR – po ledenoj vodi
 • LEVER TARA – selo dobilo ime po stražarima Leverima (Neferima), koji su tu stolovali
 • LEVERSKI MOST – po Leverima, koji su ga čuvali
 • LICE – strana okrenuta suncu – liči na obraz -lice
 • LIPOVA RAVAN – po lipovoj šumi
 • LIPOVAC – po lipovoj šumi
 • LISOVlCA ŠUME – po porodici Lisović, koja je tu nekada imala stoke
 • LOJANIK – po tome što liči na loj
 • LOJOVINE -po muslimanskoj porodici Lojo koja je tu imala svoje katune
 • LOKVICE – katun koji je dobio ime po lokvama
 • LOMNO ŽDRIJELO – po izlomljenom komenju
 • LUČEVAČA -po crnom boru (luč), koji je tu nekada rastao
 • LUČINO KUĆIŠTE – po Luki koji je tu nekada imao kuću
 • LUČIN VRH – po Luki
 • LUKA – po pristajanju splavova i plodnoj zaravni
 • LUKE NINKOVIĆA – po Ninkovićima, koji su tu nekada živjeli
 • LJUBOV BRIJEG – po vlasniku Ljubu (Gujiću)
 • LJUC (LUČ) – po ponjevima crnog bora, od kojih se dobijao kvalitetni luč
 • LJUTICA – vrelo, dobilo ime po porodici Ljutić, koia je tu nekada živjela
 • MACANSKA POLJANA – po prvim naseljenicimo – Macanima (prezime porodice)
 • MACKOV DO – po divlijm mackama
 • MAJČINA GLAVlCA -tu je najbolje uspijevao ječam, za koga se kaže do je majka svih žita
 • MALA CRNA GORA – selo dobilo ime po crnogoričnoj šumi
 • MALA RBATINA -liči na rbat životinje po čemu je i dobila ime
 • MALI PAS – po Vukašinu (Baraninu), koji je tu pao sa visine od 30 m i ostao živ
 • MARICA – izvor, dobio ime po čobanici Marici
 • MARIĆA BARE – po porodici Marić, koja je nekada bila njihov vlasnik
 • MARIĆA BUNAR – bunar u selu Podgora, dobio ime po porodici Marić
 • MARKOVA STRANA – po Marku Novoselu
 • MAZIN GROB – po Nikoli Maziću, koji se tu pomeo (smrznuo)
 • MEĐED – jedan od vrhova Durmitora, dobio ime po medvjedu, jer na njega liči
 • MEĐEĐI DO – tim putem su prolazili medvjedi s jeseni i proljeća
 • MEĐUGORJE – nalazi se među gorama (šumom)
 • MEĐUŽVALJE – po žvalama, ustima, jer se nalazi između dva brda, kao među žvalama
 • MEKI DO – po bogatstvu trave, koja je gusta i meka, kada se gazi
 • MESNI POTOK – po ukradenoj stoci, koja je tu klana i meso sakrivano
 • MEŽDO – selo dobilo ime po Mežu (koji je tu zimovao sa stokom)
 • MIĆOV POLJANAK – po Miću Šamšalu
 • MIJAILOV DO – dobio ime po Mijailu
 • MILIĆEV GROB – po Miliću triftaru (splavaru), koji se utopio u Tari i tu je sahranjen
 • MILINKOV GROB – po Milinku (Macanu), koji je tu sahranjen
 • MILJEVCA BARA (STEVOVA BARA) – po Stevu (Stijepoviću)
 • MILOŠEVA LOKVA – po Milošu, koji je tu dogonio stoku na pojilo
 • MININ BOGAZ – po lovcu Mini (Šamšalu)
 • MIOC GAJSKA POLJANA (VELIKA I MALA) – po čobanu Miocu, koji je tu čuvao ovce
 • MLADENOVICI – po porodici Mladenović
 • MLJEČNI DO – po kvalitetnoj travi, sa koje ovce daju dosta mlijeka
 • MLJEČNI DOLOVI – po kvalitetnim pašnjacima sa kojih ovce odlično mliječe, odnosno daju dosta mlijeka
 • MLINSKI POTOK – po velikom broju mlinova (vodenica), koji su se nekada na njemu nalazili
 • MODRO JEZERO – po modroj boji vode
 • MOKRA STIJENA – po kapima vode, koje se niz nju slijevaju
 • MOTIČKI GAJ – selo dobilo ime po Tomi (Vukoviću) koji je tu ubio Turčina motikom
 • MOTIČKI POTOCI – po Motičkom gaju, ispod koga teku
 • MOTIČKO GROBLJE – na Javorovači. Po Vukovićima – Motikama, koji su se tu nekada sahranjivali
 • MRAMORJE – po mramorima (grobovimo)
 • MRČAJ – po gustoj mračnoj šumi
 • MRČAJEVAC – po gustoj, tamnoj (mračnoj) šumi, kojom je obrastao
 • MRCINA DOLINA – po uginuloj stoci (mrcini)
 • MUŠOVA KOLIBA – po vlasniku Mušu (Milutinu Baraninu)
 • NADGORJE – iznad gore (šume)
 • NADGORA – selo koje se nalazi iznad gore (šume)
 • NAŠĆENJE – nad stijenama
 • NEBESKA SOA – jedan od vrhova Durmitora, dobio ime po soi (podupirač) – sobom nebo podupire
 • NEDAJNO – selo dobilo ime po stanovnicima, koji po predanju nisu dali da se tu napravi manastir
 • NEŠOVA KOSA – po vlasniku Nešu
 • NIKITOVIĆA PEŠELJEVICA – Nikitovića – po Jevtu Nikitoviću, Pešeljevica -po nekadašnjim vlasnicima Pešeljima
 • NIKOLIN DO – po čobanu Nikoli, koji je tu nastradao i sahranien
 • NOVAKOVlĆI – selo dobilo ime po prvim naseljenicima, koji su se preživali Novakovlć (potomci Novaka Žugića)
 • NOZDRUĆ – liči na nozdrve
 • NJEGOVUĐA – po sastajanju hajduka na Đurđevdan. “Nije tu nego vođe” (Njego- vođe -Njegovuđe)
 • OBLA GLAVA – po tome što liči na ošišanu glavu
 • OBRUČINA – liči no obruče
 • OBZIR – po Marku Kraljeviću, koji se “obazreo” kada je po legendi na Šarcu preskočio sa jednog kraja kanjona Tare na drugi, da vidi odakle je skočio.
 • OĐA – strmi uspon uz koji se ide (odi) iz sela Tepaca na Ćurevac
 • ODZINA GLAVlCA – po hodži, koji je tu pogubljen
 • OGORELOVAC – po ogorelini poslije požara
 • OGRADE – po podignutim ogradama oko njiva
 • OGRAĐENICA – selo dobilo ime po ogradama
 • OGRAĐENICKI MLINI – dobili ime po selu Ograđenici, čiji su seljani bili vlasnici mlina
 • OKNO – liči na okno (prozor)
 • OKO – izvor koji liči na oko
 • OMAR – dio zemljišta koji je obrastao bukvom (omarom)
 • OMEROVA JAMA – dobila ime po Omeru, koji je tu pogubljen i bačen
 • ORAŠAC – dobio ime po orasima
 • ORIN KATUN – po Ori, koji je tu imao svoje kolibe
 • ORNICE – po oranim njivama – oranicama
 • OSOJNE GREDE – litice zagrađene od sunca (suprotno od prisoja, koji je okrenut suncu)
 • OSREDAK – nalazi se na sredini, između Velikog i Malog Crnog Jezera i spaja ih
 • OSTAVNI KRŠ – dobio ime po ostavljanju i zakopavanju namirnica i stvari, prilikom zbjegova od Turaka
 • OTOKA – periodična rijeka, kojom otiče voda iz Crnog Jezera
 • OVČENO POLJE – dobila ime po ovcama, koje su tu pasle s jeseni i proljeća. Po drugima, ime je dobilo po sijanju ovsa
 • OVČI BOGAZ – po stazi ovaca, kojom su izlazile sa Jablan bare na Crvenu Gredu
 • OVČI BROD – gaz dobio ime po ovcama, koje su tu pregonjene preko Tare
 • PALEŽ – selo dobilo ime po paljenju šume, da se dobije obradiva zemlja
 • PALJEVINE – po paljenju šume
 • PANALJ – međa između Pošćenjske i Komarske planine (ispaše) – “dovde, pa ne dalje”- panalj
 • PANJEVI – po ostacima posječenih stabala
 • PARIPOVO POLJE – po paripima, pastuvima, koji su se tu napasali
 • PAŠINA GOMILA – tu je kamenovan Redžep paša i njegov brat Hajduk hodža
 • PAŠINA VODA – dobila ime po pogubljenom Mustaj paši Selmanoviću, koga je 1705. godine pogubila Anđelija Kosorić, i tako osvetila svog muža, vojvodu Iliju
 • PAŠINAC – izvor koji je dobio ime po Mustaj paši Selmanoviću, koji je tu logorovao sa vojskom, prilikom pohoda na Drobnjak 1705. god.
 • PEJOV DO – dobio ime po Peju Jakšiću
 • PEJOVIĆA PEŠELJEVICA – Pejovića – po porodici Pejović, Pešeljevica – po nekadašnjim vlasnicima Pešeljima
 • PENDREK DO – naselje gdje su milicioneri prvi podigli kuće
 • PESKARA – po pijesku
 • PETROVA STRANA – po vlasniku Petru (Kasalici)
 • PETROVlCA – dobila ime po bratu vojvode Momčila, Petroniju
 • PILJEVAC – izvor dobio me po piljcima, kamenju koji se nalazi na njegovom dnu
 • PIRLITOR – dobio ime od dvije riječi: “pir” -gozba i Iito” – stijena; što znači “gozba na stijeni”
 • PISTALINE – po tankom mlazu vode, koji pisti -curi
 • PJEŠČANIK – po pijesku
 • PLEĆE – jedan od vrhova Durmitora, dobio ime po plećima, na koje liči
 • PODA – po zaravni što liči na pod
 • PODGORA – selo koje se nalazi ispod gore (šume)
 • PODINČA DOLINA – po Podinčićima koji su tu imali štale
 • POGLEDINA – po lijepom pogledu na sve strane
 • POGLEDNI KRŠ – po pogledu što puca na sve strane
 • POLICE – liče na police u kolibama
 • POLJANCI – po tome što liče na poljanu, ali su po površini mnogo manji
 • POLJANE – dobile naziv po zaravni
 • PONOR DANILOVlĆA – po vlasnicima Danilovićima
 • PONOR ŠIBALlĆA – po porodici Šibalić
 • PONORI – po poniranju vode
 • POŠĆENJE – po jednoj verziji, dobilo je ime po poštenju stanovnika. Po drugoj, Pošćenje potiče od “prolaz proz (kroz) stijenje”
 • POŠĆENSKA DOLINA – po Pošćenjanima
 • POŠĆENSKA STRANA – poPošćenjanima (od Panalja do Sljemena)
 • POŠĆENSKI KATUN – po vlasnicima Pošćenjanima
 • POŠĆENSKI KRAJ – selo dobilo ime po naseljenicima iz Pošćenja
 • POŠĆENSKO JEZERO – po Pošćenjanima koji su oko njega imali svoje katune
 • POSLANIŠTE – zaselak sela Javorje, dobio ime po slanju poruka u Komarnicu odakle su se doselili Krstajići (Čančarići)
 • POTRK – dobio ime po trkama konja
 • POVRATAK – po vraćanju stoke od čobana
 • PREVIJA – dobila ime po prevoju (previji)
 • PRIJEKA KRLJA – po smrčevoj krlji (ostatku od debla) koja se tu ispriječila na putu
 • PRIJELAZI – po prijelazima preko rijeke
 • PRIJESPA – tu je “presuta” (prezidana) međa između Pive I Drobnjaka, po predanju između nogu Motičke babe, koja se zaklela da jednom nogom stoji na Drobnjačkoj, a drugom na Pivskoj zemlji
 • PRIPORAC – strma i priprta (okomita) strana u Motičkom gaju
 • PROGONSKA GLAVICA – po progonjenju (tjeranju) stoke na ispašu
 • PROSIJEK – po prosijecanju ceste, između Žabljaka I Šavnika
 • PROVALIJA – selo dobilo ime po mjestu što liči na provaliju
 • PRUTAŠ – po legendi, čobani su napravili stepenice od svojih prutova, da bi se popeli na vrh i kaznili vile, koje su ubile čobana Todora.
 • PRUTAŠKI DO – po Prutašu, u čijem podnožju se nalazi
 • PUŠELJSKA PEĆINA – po porodici Pušelj, koja se tu sklanjala od Turaka
 • PUŠONJSKA LOKVA – po porodici Pušonje, koji su tu nekada ljetovali
 • RADONJICA – stijena u kanjonu Tare, dobila ime po hajduku Radonji
 • RADOSAVLJEV MRAMOR – grob Radosava (Baranina)
 • RADOVAN BRDO – po Radovanu
 • RADOVAN LUKA – po Radovanu, seljaku iz Tepaca, koji je tu prevozio putnike splavom preko Tare
 • RADOVO LICE – sunčana strana, dobila ime po vlasniku Radu
 • RADULOVA KOLIBA – po vlasniku Radulu
 • RADULOVICA – izvor, koji je prvi ogradio Radule (Kaljević)
 • RAKITOVA BARA – bara obrasla rakitama (vrsta vrbe)
 • RAMOVA KOLIBA – dobila ime po Radoju – Ramu (Kaljeviću)
 • RAMOVO ŽDRIJELO – po Turčinu Ramu, koga je tu golim rukama uhvatio hajduk Vuk Lopušina
 • RANISAVA – po čobanu Savi, koji je prvi (rano) izgonio svoju stoku na pašu
 • RAPE – teško prohodne doline, obrasle klekom bora krivulja
 • RAVNA GORA – po konfiguraciji terena (ravan obrasla šumom)
 • RAVNI TAVANI – dobili su ime po tome što liče na tavan
 • RAVNI VRH – dobio ime po tome što je zaravnjen
 • RAVNI ZAGONI – mjesto gdje su se hajduci zagonili – napadali Turke
 • RAŽANA GLAVlCA – dobila ime po travi koja liči no raž
 • RAŽANI DO – po žitarici raži
 • RAŽANO POLJE –dobilo ime po travi koja liči na raž
 • RAZMLINI – po nekadašnjim mlinovima, koji su srušeni
 • RAŽVRŠJE – selo dobilo ime po sijenima, koia su tu zimi ražvršivana
 • RBATINA – liči na rbat životinie
 • RESTOVAC – dobio ime po ostacima -restlovima
 • RONČEVIĆI – po porodici Rončević
 • RUDINOVAČA – po vrsti cvijeta, koji se tu rumeni -zarudi
 • RUNJEVlCA – po biljci rujevini
 • RUTOVIĆA DOLOVI – po porodici Laušević, čiji je nadimak Ruto
 • RUTUŠINA PEĆINA – po Rutuši, koji se tu sklanjao sa stokom
 • RUŽlCA – jedan od vrhova Durmitora, dobio ime po čobanici Ružici, koja je tu pobjegla od tuge, kada su joj vile ubile voljenog čobana Todora
 • RUŽINO PRISOJE – po Ruži (Baranin)
 • SAGORELE PLOČE – tu je izgorio bor krivulj
 • SAMAR – liči na samar
 • SANDALJEVAC – izvor dobio ime po Sandalju Hraniću, nekadašniem vladaru ovih krajeva
 • SANDlCA UBO – po porodici Sandić, na čijem se imanju nalazi
 • SASTAVCI – dobili ime po tome što se tu sastaju Tara i Sušica
 • SAVIN KUK – po Svetom Savi, koji se tu odmarao
 • SAVINA VODA – izvor dobio ime po Svetom Savi. Voda je potekla kad je Sveti Sava prekrstio štapom to mjesto
 • SEDLENA GREDA – po tome što liči na dio sedla
 • SEDLENI DO – udolina između sedla
 • SEDLENO VALJE – veće kamenje u sedlu
 • SEDLO – prevoj između Valovitog i Dobrog dola, dobio ime po sedlu na koje liči
 • SELINA – selo u kanjonu Tare podno Pirlitora, dobilo ime po ljudima koji su se selili i tu kratko žadržavali
 • SlĆOVA ČEKALlCA – po lovcu Siću, koji je tu poginuo čekajući divljač
 • SIJENIČKA KOSA – po sijenu, koje se tu kosi
 • SILJEV KRS -po travi siljevini, koja ima prijatan miris
 • SILJEVAČKI BUK – po travi siljevini, koje ima dosta u blizini
 • SIRNI DO – po sirenju mlijeka
 • SIROVA GORA – po šumi u kojoj nije bilo osušenog drveća
 • SJENOKOS – livada dobila ime po bogatstvu trave
 • SKAKALA – dobila ime po stepenastim podovima
 • SKAKAVCI – po tome što liče na skakala (stepenasti pad)
 • SMETOVAČA – po smetovima snijega
 • SMRČEVO BRDO – po tome što je nekada bilo obraslo smrčevom šumom
 • SMRDAN – izvor u Motičkom gaju, dobio ime po biljci sabljastih listova, zvanoj smrdan
 • SNIJEŽNICE – dobile ime po velikim sniježnim naslagama prekrivenim lišćem i slamom (prirodni frižider)
 • SOKINA DOLINA – po čobanici Soki (Šibalić)
 • SOKOLAC – po nekadašnjem staništu ptice sokola
 • SOKOLINA – po ptici sokolu
 • SOPOT – izvor, dobio ime po tome što voda u njemu sopoce (klokoće)
 • SPLAVIŠTE – po splavovima, koji se tu sklapaju, radi splavarenja Tarom
 • SRNDALJICA – izvor dobio ime po srnama, koje se na njemu napajaju
 • STARČEVIĆI – po starčevićima
 • STARI GAJ – mjesto, gdje su se Vukovići prvi put naselili
 • STOŽINA – usamljena stijena, koja liči na stožer (stub, oko koga se vrti konj, kada se vrši žito)
 • STRAŽARICA – tu se držala straža da Turci ne bi iznenada napali
 • STRIJEŽEVICE – mjesto dobilo ime po istoimenom potoku, koji otiče iz Pošćenjskog jezera. Kad je velika hladnoća, potok “zastriježi”- zaledi
 • STRUGA – po tome što liči na strugu – vrata na toru, gdje se zatvaraju ovce
 • STUBLINA VOJINOVIĆA – izvor, dobio ime po porodici Vojinović, koja je tu napravila stublinu
 • STUBLINSKA GREDA – liči na stublinu
 • STUDENA – po tome što je u njoj najveći dio godine hladno
 • STUDENAC – izvor dobio ime po bistroj i hladnoj vodi
 • SURDUP – dobio ime zbog velike strmine
 • SURUTKA – dobila ime po surutki – tečnosti koja ostaje poslije sirenja
 • SUŠICA – dobila ime po tome što ljeti presuši
 • SUŠIĆKO JEZERO – po Šušici, gdje se periodično javlja
 • SUVA LOKVA – jezero koje presušuje
 • SUVI TAVANI – ravnica bez vode koja liči na tavan
 • SUVODO – dobio ime po tome što nema dovoljno vode
 • SVRABLJE JEZERO – dobilo ime po vjerovanju da njegova voda liječi od svraba
 • ŠALINTRAČA – pećina dobila ime po šalitri za pravljenje baruta. U nedostatku šalitre koristilo se kozje đubre
 • ŠARANCI – kraj dobio ime po stanovnicima Šarancima
 • ŠARBAN – po čobanu Šarbanu koji se tu pomeo (smrznuo)
 • ŠARENI PASOVI – dobili ime po svom izgledu
 • ŠAULIN GROB – po Šauliću koji je tu sahranjen
 • ŠEVARITA LOKVA – po ševaru kojim je obrasla
 • ŠKRAPE – oštra udubljenja u stijenama
 • ŠKRČKA JEZERA – dobila ime po Škrci
 • ŠKRČKO ŽDRIJELO – po tome što liči na ždrijelo
 • ŠKRKA – dobila ime po škrapama, škripovima i pukotinama
 • ŠLJEME – jedan od vrhova Durmitora koji liči na šljeme (vrh krova)
 • ŠTUOC – od “štuce” – pobježe. Tu se bježalo od Turaka iz Drobnjaka u Pivu i obratno, zavisno odakle su Turci napadali
 • ŠUMANOVAC – dobio ime po bogatstvu šume u neposrednoj blizini sela
 • ŠUŠNJARlCA – po opalom lišću -šušnju
 • TATINAC – noziv za posebnu vrstu izvora
 • TARA -po jednom tumačenju, ova riječ je staroindijskog porijekla i ožnačava brzinu i oštrost -“brza riieka”. Po drugom tumačenju, dobilo je ime po Ilirskom plemenu koje je živjelo oko nje a zvalo se AUTARIJATI
 • TARSKO ŽDRIJELO – po tome što liči na ždrijelo
 • TELEĆI DO – po teladima, koja su se tu napasala
 • TEPAČKI BROD – prelaz preko Tare u Tepcima
 • TEPAČKI BUKOVI – po selu Tepca
 • TEPAČKO POLJE – po vlasnicima iz Tepaca
 • TEPCA – selo dobilo ime po stanovnicima koji su se tu doselili iz Trepaca kraj Nikšića
 • TERZIN BOGAZ – po terziji – krojacu koji se bavio lovom, a tu pravio čeke (zasijede)
 • TISOVI KRŠ – po drvetu tisovini koje tu raste
 • TlTOVA PEĆINA – zapećak kod Malog jezera, gdje je u maju 1943. god. Boravio Tito
 • TMORSKA GLAVICA – dobila ime po crnogoričnoj šumi, koja je gusta, tamna, tmurna – tmorna
 • TOČAK – izvor dobio ime po tome što stalno jednako toči (curi)
 • TODOROV DO – dobio ime po čobaninu Todoru, koji je tu nastradao od vila
 • TODOROVA GREDA – po čobaninu Todoru, koga su tu bacile vile, jer nije hteo da se odrekne svoje vjerenice čobanice Ružice
 • TODOROVA PEĆINA – po čobaninu Todoru, koji je u njoj boravio
 • TOKOVI DOLOVI – po Taku (Badnjaru)
 • TOPALOV LOM – po porušenim slomljenim stablima. Topal znači sakat.
 • TOVARNI KRŠ – po tovarenju konja
 • TRGILJ – tu je nekada bio trg (trgovina). Ranije se zvalo Trginj, što znači međa.
 • TULJAK – teško prohodan, zbog guste, crnogorične šume
 • ULASCI – mjesto, gdje se ulazi u kanjon
 • ULJARA – mjesto, gdje je nekada bila uljara, koja je prerađivala bor krivulj (klek)
 • URDENI DO – po urdi – tvrdom siru
 • URLJACA – po hučanju – urlanju vjetra
 • USKOCI – selo dobilo ime po stanovnicima, koji su “uskakali”, iz Sandžaka, bježeći od Turaka
 • VAGANI – po kotlu – vaganu
 • VALOVITI DO – po velikom valu
 • VALOVITO JEZERO – po valovitom dolu u kome se nalazi
 • VARDA – po predužeću “Varda”, koje je nekada sjeklo šumu
 • VARDICE – na Vardi
 • VAREZINA VODA – bunar u Žabljaku, dobio ime po stočaru Varezi, koji je tu imao svoju kolibu, u kojoj je vario mlijeko (od njega su Varežići u Pivi)
 • VELIKA KALICA – liči na kalicu za razlijevanje mlijeka
 • VELIKA KORITA – liči na korito
 • VELIKA PREVIJA – prevoj između dvije udoline
 • VELIKE LOKVICE – po lokvama, koje nikada ne presušuju
 • VELIKI DO – dobio ime po svojoj veličini
 • VELIKI ŠTIT – liči na štit
 • VELIKI VAL – po velikom valu u Velikoj kalici
 • VELJOV GROB – po Velju Stijepoviću, koji je tu sahranjen
 • VELJOV KRŠ – po Velju (Baraninu), koji je tu poginuo
 • VERGOV KRŠ – po Vergu Šarcu
 • VIDRICE – po vidrama koje tu žive
 • VILINO KOLO – po vjerovanju da se tu skupljaju vile i igraju kolo
 • VINJEVA GLAVlCA – po čobanu Vinju
 • VINOVA LOZA – dobila ime po divljoj lozi
 • VlRAK – selo dobilo ime po istoimenom izvoru (bunaru) u podnožju sela
 • VIRSKI POTOCI – po selu Virku ispod koga izviru
 • VJEŠTICE – po vjerovanju da se tu okupljaju vještice
 • VJETRENA BRDA – po staInom i jakom strujanju vazduha
 • VLAJKOVA OKUKA – po Vlajku (Šauliću)
 • VLAJKOVA VODA – izvor dobio ime po Vlajku (Šauliću)
 • VLAJOVA KAMENlCA – po čobaninu Vlaju, koji je iz nje pio vodu, vjerovatno prethodno je izdubivši
 • VODENA GLAVA – izvorište više izvora
 • VODENA PEĆINA – po vodi koja se u njoj nalazi
 • VODENI DO – dobio naziv po vodi
 • VOJINOV STAN – po Vojinu koji je tu nekad stanovao – boravio sa stokom
 • VRANIĆI – po porodici Vranić, koja je tu nekada živjela
 • VRANOVINA – selo dobilo ime po vranama koje su slijetale na žito
 • VRATNICE – dobile ime po ogradama sa vratnicama (kapijom na ogradi)
 • VRAŽJA GLAVICA – po vragu koji je izlazio iz jezera i tu se odmarao
 • VRAŽJE JEZERO – dobilo ime po vjerovanju da u njemu živi vrag (đavo)
 • VRELA – selo dobilo ime po većem broju izvora
 • VRTOČ POLJE – dobilo ime po vrtači u kojoj je smještena
 • VUČJA BARA – po prolasku vukova
 • VUČJA BRDA – po staništu vukova
 • VUČJA GLAVA – po vuku na čiju glavu liči
 • VUČJA JAMA – po leglu vukova
 • VUČJA STAZA – po tome što se tim putem kreću vukovi od Kučajevice do Velike kalice
 • VUKODO – po staništu vukova
 • VULOVA POLJANA –po vlasniku Vulu Bašoviću
 • ZABOJ – po tome što su tu hajduci dočekivali Turke (mjesto pogodno za boj)
 • ZABOJSKO JEZERO – po mjestu Zaboju
 • ZAGULJ – iza mjesta gdje se gulila luba (kora sa drveća), za pokrivanje koliba
 • ZAMRŠTEN – po isprepletanoj – zamršenoj biljci vrijesu
 • ZASADI – po posađenom rasadu
 • ZBORNA GLAVICA – po tome što su se tu skupljali Drobnjaci, na zbor I dogovor
 • ZELENI VIR – po vodi, koja zbog dubine ima zelenu boju
 • ZLOSTUD – po velikoj studeni
 • ZLOSTUP – dobio ime po vjerovanju da ko tuda stupa (ide), udariće na zlo
 • ZMAJEVAC – po legendi da se tu okupljaju zmajevi
 • ZMINICA – selo dobilo ime po zmijama
 • ZMINIČKO JEZERO – po zmijama bjelouškama
 • ZMINJE JEZERO – po drveću oko njega, čije grane liče na zmije
 • ZUPCI – vrhovi na Durmitoru, koji su dobili ime po tome što liče na zupce (od grabalja, grablji)
 • ZVJERETINO POLJE – dobilo ime po divljači – zvjeradi, koja tu dolazi na pojilo
 • ŽIVA VODA – voda koja nikada ne presušuje – stalno teče, kao da je živa
 • ŽUTA GREDA – po boji svojih stijena
 • ŽABLJAČKA KLJEŠTINA (MUSJINA KLJEŠTINA) – dobila ime po Momčilu Musji (Baraninu)
 • ŽABLJAK – prvobitno se zvao Varezina voda, zatim Hanovi (ili Nanovi), a od 1870. godine dobio je ime Žabnjak, odnosno Žabljak, po kreketanju žaba u Ravnom Žabljaku
 • ŽUTA STRANA – dobila ime po žutom izgledu zemljišta

Izvor: TO ŽABLJAK