IMANJA I MANJI POSJEDI

Ivanova Korita (livade i pašnjak, kao i naselje u formiranju, planina Lovćen); Ivanove rudine (na planini Lovćen);

VODE (IZVORI, VODOTOCI, PONORI, BISTIJERNE)

Rijeka Crnojevića (rijeka, pritoka Skadarskoga jezera. Pretpostavlja se da se naziv ustalio od kraja XV vijeka); Ivanova rijeka (prema zapisu A. Jovićevića: „Ni Marijan Bolica u svom opisu Crne Gore 1614. g. ne pominje Rijeku, što opet znači da današnje Rijeke nije ni bilo niti je postojala ovdje, gdje je danas, a Ivanova Rijeka da je bila pusta…“); Ivanova korita / Ivanbegova korita (poznati izvor, planina Lovćen. V. Stef. Karadžić piše: „Jedan izvor u planini Lovćenu zove se Ivanbegova korita. U blizini se još nalaze razvaline njegovog ljetnjikovca. Dobra, kojima je obdario svoj manastir zovu se Ivanbegovina“); Ponori na Vrelima (na putu Cetinje – Brajići. Po legendi na Vrela je išla Ivanova posluga i pralje da peru robu. Ivanbegovi vojnici siluju đevojku s Uganja. Ugrabe Ivanovu šćer i bače je u ponor kod crkve na Vrelima).

LOVIŠTA

Ivanova lovišta (na Vrelima, Cetinje. Legenda: „Na Vrelima su Ivanbegovi čobani čuvali stoku, a sluge prale robu. Tu su bila Ivanova lovišta na divljač“.

Pišu: Božidar Proročić, književnik i publicista i Veselin Živanović, hroničar