Palača Ivana Crnojevića (u Kotoru. „Stara palača Ivana Crnojevića, u kojoj je boravio, kad je dolazio u grad radi svoje zabave i radi ostalog“); Ivanbegov dvor (na Obodu, Ceklin); Crnojevića dvorac (na Cetinju, blizu staroga Manastira, podigao ga je Ivan Crnojević 1482. nije sačuvan); Ivanbegov ljetnjikovac (blizu Ivanovih Korita, planina Lovćen); Konak (u selima: Očinići, Bjeloši, Ugnji i Vrela kod Cetinja. Tu su bila konačišta u doba Ivana Crnojevića. Postoji legenda da su mještani tih sela snabdijevali drvima Dvor i manastir na Cetinju).

Crnojevića manastir (zadužbina Ivana Crnojevića, podignuta 1484, na Ćipuru, Cetinje); Ivanbegova crkva (po predanju postojeća crkva Sv.  Preobraženja na Ivanovim Koritima podignuta je na mjestu gdje se nekada nalazio manastir kojeg je sagradio Ivan Crnojević. Vladike Sava i Vasilije Petrovići su u XVIII vijeku umjesto tog manastira sagradili crkvu koja je stradala u požaru u prvoj polovini XIX vijeka. Za vladara se veže i gradnja crkve u Bajicama kod Cetinja).

Pišu: Božidar Proročić, književnik i publicista i Veselin Živanović, hroničar