Otvorena i zanimljiva tema za onomastičare može biti i izučavanje toponima nazvanih po vladarima iz dinastije Petrović Njegoš, naročito po onima starijim. Kao primjer navodimo samo nekolika toponima koje predanje veže za ličnost Svetog Petra Cetinjskog.

Dubovi (nekolika stara duba uz Manastir Stanjevići, padine Lovćena, iznad sela Pobori. Po predanju pod njima je vladika Petar I rado odmarao i pisao poznate poslanice. Prema predanjima Maina i Pobora, Vlado Đ. Duletić „Tri hrasta Vladike Svetog“, ovdje je Petar Prvi Petrović zasadio svojom rukom tri hrasta. Kako Ljubo kaže, takvih nema niđe na Primorju. Jedan zapadno od manastira na putu ka brdu Đurđevac, na Peraj brijegu, koji je izgorio u požaru, drugi u neposrednoj blizini ulaza u manastirski kompleks i treći kod Velike česme, ili, kako je mještani zovu, Velja česma, koja se nalazi na sjevernoj  strani  etno sela Pobori. Hrast na Peraj brijegu je izgorio i od njega su ostale grane na livadi i danas svjedočeći njegovo postojanje i pripovijedajući priču Crnojevića da se ne zaboravi. Drugi hrast na ulazu u kompleks manastira dočekuje rado goste namjernike i uvodi nas u jednu novu priču o ćutanju molitve u oltaru crkve Sv. Trojice oko 150 godina i ponovnom njenom oživljavanju u ruševinama manastira.  Tri hrasta simbolizuju Sveto Trojstvo s jedne, a sa druge strane tri rane Petra Prvog koje je zadobio u bitkama s Turcima (dvije u bici na Martinićima, a treću u borbi na Ljubotinju). Šćepčevića do nalazi se na zapadnoj strani sela Majstora u predjelu Kolovira. (Lično vlasaništvo porodice Petrović koji su više od vijeka uz simboličnu nadoknadu obrađivale Kustudije). Selo Erakovići (Njeguši) dobili su ime po samom pretku Petrovića, Eraku. Petrovića međe-gospodareve međe (Njeguška Trešnja – posjedi Petrovića), Petrovića aluga- šuma (Lovćen- stari put koji vodi ka katunu Podjezerce).

Pišu: Božidar Proročić, književnik i publicista i Veselin Živanović, hroničar