Redžepagića Kula je najstarija Kula u Plavu. Smatra se da je sagradio Hasan beg Redžepagić 1671. godine dok prema nekim izvorima Kula potiče iz 15. vijeka kada je podigao Ali Muče, potomak Ali Bega Redžepagića, radi odbrane od Albanskih plemena Klimenata i Bunjana.

Osim stambene uloge, Kule su imale i odbrambenu funkciju ne samo za jednu porodicu već za cijelu mahalu, tome svjedoče i otvori na zidovima odnosno puškarnice. Kula je pretvorena u muzej sa velikim brojem antikviteta, i zakonom je zaštićena. Dva sprata Kule sagrađena su od kamena dok je treći, takozvani Čardak sagrađen od drveta. O arhitekturi ove građevine i njenoj specifičnosti uči se i na univeriztetima širom svijeta. Kula je nekada na krovu imala i “Baba Finku” nalik minaretu samo znatno kraće, sa jabukom na vrhu, što je označavalo da je kuća musafirska i da je svaki dobronamjerni musafir dobrodošao. Na prostoru Plava postoji mnoštvo kula, a u nekima se i dan danas stanuje. Kule su nemjerljivo arhitektonsko blago ovog kraja i svjedok Osmanske vladavine, te ih treba obnoviti i sačuvati.